Nežiaduce tukové depozity a injekčná lipolýza

Nežiaduce tukové depozity a injekčná lipolýza
Zdroj: bigstockphoto.com

Tí, ktorým záleží na vzhľade, výzore a formovaní postavy bez nadmerného využívania kozmetických prípravkov, prispôsobujúcich odevných doplnkov, fyzických aktivít, životosprávy vrátane farmakologického suportu, už asi tušia o čom je reč.

Genetické dispozície ako dedičstvo našich predkov, s ktorými sme sa narodili a vstupujeme do života, nám v tomto smere nedávajú vždy najlepšie vyhliadky korekcie do budúcnosti, ale upriamujú našu pozornosť na spolupôsobiace faktory, ktoré ovplyvniť môžeme a tie spočívajú predovšetkým v ovplyvnení faktorov zdravého spôsobu života so snahou udržať organizmus vo vyrovnanej bilancii energetického príjmu a výdaja, lebo viditeľným aj merateľným dôsledkom pozitívnej energetickej bilancie je zvýšená, niekedy nadmerná telesná hmotnosť.

Distribúcia a ukladanie telesného tuku má určitú všeobecnú typológiu (mužský a ženský typ obezity), ale aj predilekčné lokalizácie (tvár - známa dvojitá brada, celulitída, kolená, stehná, zadok, dolná a horná časť brucha, ramená) kde sa telesný tuk postupne ukladá tak, že pôvodne hladký a ladný povrch tela sa stáva v exponovaných partiách deformovaný tukovými „vankúšmi“, ktoré sa takto stávajú už aj problémom estetickým. Sú tvrdým orieškom aj pre obezitológov, lebo sú to tie časti tela, ktoré aj pri úspešnom celkovom chudnutí „ odolávajú“, nestrácajú svoj tukový obsah a „znehodnocujú“ inak pozitívny celkový efekt redukčnej liečby. Ani v týchto prípadoch nie sme bezmocní, lebo máme k dispozícii ďalšie možnosti eliminácie nežiadúco uloženého tuku tenkoihlovou aplikáciou lipolytických enzýmov do tukového tkaniva.

Zákrok sa robí na akreditovaných pracoviskách korektívnej dermatológie alebo plastickej chirurgie erudovaným a zaškoleným zdravotníckym pracovníkom na náklady klienta.

Optimálny počet zákrokov sú 2-4 v odstupe 6-8 týždňov v závislosti od rozsahu ošetrovanej plochy, objemu tukového tkaniva a lokalizácie. Výhodou tohto riešenia je, že je málo bolestivé, nevyžaduje miestne znecitlivenie pri zákroku, ani kompresívny obväz či návlek a nie je spojené s práceneschopnosťou. To je rozdiel oproti náročnejšej liposukcii (odsatie tukového tkaniva). Aj injekčná lipolýza má svoje limity a nie je aplikovateľná pre každého klienta. Pred jej aplikáciou je každý klient(-ka) vyšetrený a náležite poučený, poučenie berie na vedomie a podpisuje informovaný súhlas. Nástup účinku, teda pozitívny efekt aplikácie nastupuje pozvoľne, niekedy po opakovanom podaní a komplikácie sú zriedkavé, krátkodobé a väčšinou len lokálne. Výhodou tejto metódy je miestne ohraničená lipolýza (rozpustenie tukov) s postupnou elimináciou degradačných produktov prirodzenou cestou bez narušenia integrity kožného povrchu.

Autor článku: MUDr. Renáta Valkyová

Dátum zverejnenia: