Do konca októbra je potrebné zaplatiť nedoplatky z ročného zúčtovania ZP

Nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistného (ZP) za minulý rok je potrebné zaplatiť do konca októbra. TASR o tom dnes informoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Podľa úradu ak na to poistenci zabudnú alebo z iných dôvodov nestihnú zaplatiť včas, hrozia im sankcie aj v podobe finančných pokút. "V prípade preplatkov je 31. október termínom aj pre zdravotné poisťovne na ich vrátenie poistencom," uvádza ÚDZS vo svojej správe.

Za neuhradené nedoplatky z ročného zúčtovania za minulý rok, bude úrad ukladať pokutu až do 5000 korún u fyzických osôb a do výšky 100.000 Sk u právnických osôb. Platí to aj pre zdravotné poisťovne, ktoré včas nevrátia klientom preplatky zo zúčtovania. Pri ukladaní pokút úrad prihliada na okolnosti aj dĺžku trvania porušenia.

Samotnému vymáhaniu pokuty predchádza výzva zdravotnej poisťovne na jej zaplatenie aj s návrhom splátkového kalendára. "Ak na výzvu poistenec nereaguje, alebo sa s poisťovňou nedohodne, poisťovňa požiada úrad o vydanie platobného výmeru na zaplatenie dlžnej sumy aj s úrokom z omeškania. Ten je 2,5-násobkom základnej úrokovej sadzby Národnej banky, ktorá je v súčasnosti 4,25 percenta."

Pokuty dáva úrad aj za neskoré podanie ročného zúčtovania. Keďže zúčtovanie sa doteraz robilo iba dvakrát, úrad bol benevolentnejší. V týchto dňoch však už pripravuje výmery pokút pre tých, ktorí doteraz nepodali ročné zúčtovanie ani za rok 2005.

Ročné zúčtovanie museli podať všetci živnostníci a vybrané skupiny zamestnancov. Spolu ich bolo vyše pol milióna.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: