Najväčšími veriteľmi nemocníc sú dodávatelia liekov

Záväzky voči dodávateľom liekov sú najvyššou položkou, ktorá zadlžuje slovenské zdravotnícke zariadenia. Podľa informatívneho materiálu Ministerstva zdravotníctva SR patrí medzi päť najzadlženejších nemocníc Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Prešove a Fakultná nemocnica v Trnave. 

Podľa hovorkyne FNsP v Bratislave Rút Geržovej sa nemocnica zadlžila preto, že nie všetky zdravotné poisťovne uhrádzajú výkony zdravotnej starostlivosti v plnej nákladovej výške. "Ako koncová nemocnica máme vyššie náklady na zdravotnú starostlivosť," uviedla Geržová a dodala, že dlh nemocnice sa výrazne nemení. Bratislavská FNsP má s väčšinou subjektov, ktorým dlhuje, uzavretý splátkový kalendár. Nepriaznivá finančná situácia ale neovplyvňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Tempo zadlžovania FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici sa podľa slov jej riaditeľa Jána Šulaja spomaľuje. Nemocnica má záväzky najmä voči dodávateľom liekov a energií a Sociálnej poisťovni, s ktorou sa dohodla na splátkovom kalendári. Podľa Šulaja musí nemocnica kvôli zadlženosti zvážiť po dohode s prednostami kliník nákup liekov.

FNsP v Košiciach tvorí v súčasnosti dlh na úrovni odpisov, čo je približne 22 miliónov korún mesačne. Pre TASR to uviedla hovorkyňa FNsP Jaroslava Oravcová. Aj napriek tomu má nemocnica záväzky voči dodávateľom elektrickej energie, plynu, vody a daňovému úradu vyrovnané. Dlhy voči dodávateľom liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu znižuje cestou splátkových kalendárov. "Prostredníctvom neho tiež znižujeme dlh voči Sociálnej poisťovni, ktorej zároveň splácame odvody za bežný mesiac v lehote splatnosti," uviedla Oravcová.

FNsP J.A. Reimana v Prešove aj napriek zadlženosti poskytuje zdravotnú starostlivosť v plnej miere, a to nielen akútnu, ale aj plánovanú. Od 1. októbra uzavrelo riaditeľstvo FNsP s časťou zdravotných poisťovní výhodnejšie zmluvy, ktoré by mali zvýšiť príjmy zo zdravotných poisťovní za výkony FNsP. K lepšej finančnej situácii by mal prispieť aj pripravovaný predaj ďalšieho majetku FNsP a prenájom priestorov v areáli pre druhé subjekty. Riaditeľka FNsP Monika Pažinková pre TASR poznamenala, že zlepšili platobnú disciplínu, ale likvidácia starých dlhov hlavne za rok 2005 a 2006 nie je krátkodobý proces, vyžaduje si sled krokov.

K pätici najzadlženejších zdravotníckych zariadení patrí aj Fakultná nemocnica v Trnave. Informácie o stave zadlženosti však TASR neposkytla.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: