Väčšina preplatkov z ročného zúčtovania už poistencom odišla

Na vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2006 zostáva podľa zákona čas do 31. októbra.

Poistenec alebo platiteľ sa môže s poisťovňou dohodnúť aj na úhrade formou splátkového kalendára. V prípade, že poistenec svoje záväzky nedoplatí a nereaguje ani na výzvy poisťovne, môže sa zdravotná poisťovňa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) s návrhom na vydanie platobného výmeru, v ktorom si uplatní voči poistencovi alebo platiteľovi zaplatenie nedoplatku. 

Súčasne si poisťovňa môže cez ÚDZS uplatniť aj úrok z omeškania, ktorý sa vypočítava z 2,5 násobku základnej úrokovej sadzby NBS, z dlžnej sumy nedoplatku a počtu dní počnúc 1. novembrom 2007 do zaplatenia nedoplatku na poistnom. Apollo zdravotná poisťovňa, a.s. eviduje podľa jej hovorkyne Radoslavy Miklášovej nedoplatky vo výške viac ako 176 miliónov korún. K 25. októbru z toho platitelia a poistenci uhradili takmer 103 miliónov Sk. 

Zdravotná poisťovňa Dôvera už poistencom vrátila tretinu preplatkov. Z celkovej sumy preplatkov vo výške 65 miliónov korún poslala poistencom do 23. októbra 19 miliónov korún. Podľa Zuzany Horníkovej z Dôvery by mali nedoplatky poistencov dosiahnuť 210 miliónov korún. Hovorca Európskej zdravotnej poisťovne Stanislav Jurikovič pre TASR potvrdil, že svojich poistencov začali prijímať až v tomto, neukončenom období, z toho dôvodu sa jej vyúčtovanie preplatkov a nedoplatkov zatiaľ netýka. Predbežný stav preplatkov a nedoplatkov Spoločnej zdravotnej poisťovne predstavuje podľa jej hovorcu Mareka Brezničana ku koncu septembra viac ako 54 miliónov na preplatkoch a viac ako 152 miliónov korún na nedoplatkoch. 

Vzhľadom na skutočnosť, že Union zdravotná poisťovňa, a.s. sa v minulom roku zamerala na nábor poistencov, ktorí sa stali jej klientmi až od januára 2007, sa preplatky a nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia týkajú iba veľmi malého počtu poistencov. Ako pre TASR uviedla Nina Zelníková, hovorkyňa Union poisťovne, údaje v súčasnosti vyhodnocujú. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) eviduje nedoplatky poistencov vo výške 686 miliónov korún, z čoho je v súčasnosti uhradených 372 miliónov Sk. Hovorkyňa VšZP Petra Balážová pre TASR uviedla, že preplatky poistencov predstavujú 282 miliónov korún, z čoho je vysporiadaných 93 percent.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: