V Bratislave sa dnes konal odborný seminár Nové trendy vo výžive

Kvalita a bezpečnosť biopotravín, nealkoholické nápoje vo výžive detí, menej známe druhy olejov, obezita či anorexia a ortorexia z pohľadu psychológa boli medzi témami prednášok odborníkov z oblasti zdravotníctva, ktoré predniesli dnes v rámci odborného seminára Nové trendy vo výžive.

Seminár sa venoval aj vážnemu populačnému problému, a to detskej obezite, ktorá súvisí so zlými stravovacími návykmi. "Vynechávanie dopoludňajšieho jedla má nepriaznivé dôsledky. Na Slovensku vôbec neraňajkuje 21,1 percenta detí," povedala Katarína Babinská, predsedníčka Združenia pre zdravie a výživu. Vynechávanie raňajok a posun posledného jedla do neskorých večerných hodín lekári pozorujú práve u obéznych detí, čo poukazuje na priamu súvislosť medzi zlými stravovacími návykmi a obezitou. 

Pozornosť venovali odborníci aj vyhodnoteniu druhého ročníka kampane Vyzvi srdce k pohybu, ktorá bola zameraná na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie. "Tento rok sme chceli osloviť celé rodiny, aby tak viac voľného času venovali spoločným pohybovým aktivitám," priblížila ciele kampane Silvia Kontrošová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. 

Špecifikom oproti predošlým ročníkom je, že od tohto roku výrobcovia potravín v Európskej únii môžu používať len vedecky podložené výživové a zdravotné tvrdenia, čo by malo výrazne zlepšiť všetky aspekty súvisiace so zdravým životným štýlom a uľahčiť orientáciu spotrebiteľov v širokej ponuke potravinárskych výrobkov. 

Záštitu nad konferenciou prevzala Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie v SR. Išlo už o tretí ročník konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá za krátky čas získala vynikajúce renomé u odbornej i laickej verejnosti.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: