Ošetrenie zubov v celkovej anestézii

Ošetrenie zubov v celkovej anestézii
Zdroj: bigstockphoto.com

Patríte ku skupine ľudí, ktorí pociťujú extrémny strach z ošetrenia zubov? Máte dieťa, ktoré nie je schopné absolvovať klasické stomatologické ošetrenie?

Ak ste si na niektorú z vyššie uvedených otázok odpovedali áno, na  pár nasledujúcich riadkoch sa dozviete o spôsobe stomatologického ošetrenia, ktoré je určené práve pre túto skupinu ľudí. Stomatologické ošetrenie v celkovej anestézii.

Pacient, ktorý má záujem o takýto typ ošetrenia absolvuje klasické predoperačné vyšetrenie u internistu. S výsledkami takéhoto interného predoperačného vyšetrenia sa dostaví k  zubnému lekárovi  a on si po dohode so špecialistom – lekárom anestéziológom naplánuje termín ošetrenia.

S pacientom sa dohodne podrobný  liečebný plán - inými slovami - ktoré zuby a ako budú ošetrené. V deň zákroku príde pacient do praxe, lekár anestéziológ ho ešte pred samotným zákrokom vyšetrí a zákrok sa môže začať. Pacient je „uspaný“ tak ako pred každým iným zákrokom, ktorý je nutné previesť v celkovej anestézii. Jediný rozdiel je ten, že v tomto prípade pacient neleží na operačnom stole, ale leží v stomatologickom kresle.

Ak to situácia dovoľuje pacient je intubovaný (intubácia je súčasťou celkovej anestézie, ktorou sa zabezpečuje dýchanie pacienta počas celkovej narkózy) cez nos - tak aby dutina ústna bola voľná, aby bol zabezpečený voľný pohyb, manipulácia a prehľad v dutine ústnej. V prípade, že u pacienta nie je možná intubácia cez nos, tak ho anestéziológ  zaintubuje cez ústa.

Následne sa pristúpi k samotnému ošetreniu. Pacient  „spí“ a zubný lekár prevedie všetky terapeutické úkony, na ktorých sa s ním dohodli. Po ukončení stomatologickej sanácie, začína anestéziológ  so „zobúdzaním“ pacienta. Ten sa následne preberie a ostáva v praxi pod dohľadom anestéziológa ešte po dobu cca. 1 hodiny  a následne je prepustený do domácej starostlivosti.

Snahou pri tomto type ošetrenia je, aby sa počas doby kedy pacient  „spí“ previedla kompletná sanáciu jeho chrupu - teda aby odchádzal s kompletne zrekonštruovaným chrupom. Samozrejme, že táto ideálna situácia nenastane v každom jednom prípade, ale snahou je, aby pacient po prebudení mal zuby  kompletne „v poriadku“.

Aké druhy zákrokov sa dajú vykonať v celkovej anestézii?
Zubný lekár, ktorý má s takýmto typom ošetrenia dostatočne dobré skúsenosti je schopný previesť prakticky všetky bežné stomatologické zákroky - výplne zubov, výplne koreňových kanálikov, očistenie zubov od zubného kameňa, jednoduché ale aj komplikované extrakcie zubov (napr. zubov múdrosti), obrúsenie zubov na korunky, mostíky a následné zhotovenie odtlačkov, zavedenie dentálnych implantátov ...

Pre koho je vhodný tento typ ošetrenia?
Tento typ ošetrenia sa odporúča extrémne bojazlivým klientom, extrémne nespolupracujúcim detským pacientom, ako aj pacientom s postihnutím intelektu, ktorí nie sú schopní absolvovať bežné stomatologické ošetrenie. Stomatologické ošetrenie v celkovej anestézii sa nerobí paušálne vzhľadom na riziká, ktoré so sebou prináša celková anestézia. Ale vzhľadom na to, že sú pacienti, ktorí nie sú schopní absolvovať bežné stomatologické ošetrenie je dôležité, aby bola verejnosť informovaná  aj o tomto spôsobe stomatologického ošetrenia.

Autor článku: MUDr. Patrik Macák

Dátum zverejnenia: