Slovensko by malo mať Národné centrum prevencie detskej úrazovosti

Rescue Team Slovakia (RTS) iniciuje v rámci Národného plánu starostlivosti o deti a dorast vznik inštitúcie s názvom Národné centrum prevencie detskej úrazovosti, ktoré by malo komplexne zastrešovať túto problematiku. Pre TASR to dnes na celoslovenskej odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou Národná prevencia detskej úrazovosti uviedol generálny riaditeľ RTS Samuel Hruškovic. 

Zodpovednosť za detskú úrazovosť nesie podľa Hruškovica celá spoločnosť, a to najmä v každodenných situáciách. Príkladom sú úrazy detí v domácnostiach, či na cestách a uliciach. "Štát musí vytvoriť nejakú líniu, do ktorej sa musí aktívne zapojiť celá spoločnosť," skonštatoval Hruškovic.  

Adam Hochel, generálny riaditeľ Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR pre TASR uviedol, že v najväčšej miere sa na detskej úrazovosti podieľajú autonehody, ktorých je okolo 40 percent a úrazy vznikajúce v domácnosti. K ich zamedzeniu by mali viesť opatrenia rezortu dopravy. Podľa Štefana Pristaša z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPaT) SR je to najmä prijatý zákon o povinnom používaní detských autosedačiek či očakávaný zákon o používaní prílb a reflexných odevov pre cyklistov a korčuliarov. Jeho opodstatnenie sa podľa Pristaša potvrdilo najmä pri dopravných nehodách z posledného obdobia, kde sa vďaka autosedačke deťom nič nestalo. 

MDPaT SR okrem toho iniciovalo preventívnu kampaň Aby deti nezomierali a v nastávajúcom období pripravuje projekt Vidíš ma, v rámci ktorého bude vo vytypovaných základných a materských školách rozdávať pre deti reflexné prvky a vesty. Podľa europoslanca Miroslava Mikolášika by si Slovensko mohlo vziať príklad z krajín, ako je Veľká Británia, Dánsko či Švédsko. "Tieto štáty majú oveľa nižšiu úrazovosť a to aj vďaka investíciám, ktoré do tejto oblasti vkladajú," uviedol pre TASR. S Centrom detskej prevencie úrazov, ako povedal, majú skúsenosti už aj v ČR.  

RTS organizuje na Slovensku rôzne prezentácie a školenia z hľadiska dopravnej výchovy a prvej pomoci, či vzdelávaciu akciu Mladý záchranár. Snahou RTS je aj vytvorenie komplexného vzdelávacieho manuálu o tejto problematike. "V spolupráci so Železnicami SR sme vydali publikáciu Mladý záchranár - dopravná výchova a riziká železníc," uviedol Hruškovic a zároveň dodal, že bude distribuovaná do základných škôl a detských domovov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: