Alarmujúco rastie počet ľudí s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc

Alarmujúci nárast jednej z najčastejších a najrozšírenejších chronických chorôb - obštrukčnej choroby pľúc zaznamenávame aj na Slovensku. Kým v roku 1998 sme evidovali 54 000 diagnostikovaných prípadov, v roku 2006 to bolo už 100 000 prípadov.

"Táto choroba sa vyskytuje najmä u fajčiarov a prejavuje sa dýchavičnosťou, kašľom či znížením fyzickej výkonnosti. Celkovo sa pri nej znižuje prísun kyslíka pre životne dôležité orgány, čo môže spôsobiť ich postupné znefunkčnenie," uviedla na dnešnej tlačovej konferencii odborníčka na pneumológiu a ftizeológiu z Ministerstva zdravotníctva SR Eva Rozborilová. 

Podľa nej je jedným z najväčších problémov pri tejto chorobe včasné diagnostikovanie, pretože príznaky choroby sú plazivé a výraznejšie sa prejavia až neskôr, keď už môže byť neskoro. "Ľudia o tejto chorobe nevedia, nepoznajú ju, čo spôsobuje, že len 50 percent postihnutých chronickou obštrukčnou chorobou pľúc je u nás diagnostikovaných. Z nich polovica trpí najťažším štádiom tejto choroby, ktoré sa už nedá liečiť a títo ľudia sú do smrti odkázaní na dýchací prístroj," informovala Rozborilová. 

"Pri včasnom diagnostikovaní chronickej obštrukčnej choroby pľúc vieme ju liečiť farmakologicky a rehabilitáciami. Preto je veľmi dôležité, aby sa ľudia o chronickej obštrukcii pľúc viac dozvedeli, vedeli rozpoznať symptómy a pri podozrení, že by ju mohli mať, navštívili pľúcne ambulancie," domnieva sa predseda Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti Ladislav Chovan. Podľa neho zákernosť choroby spočíva aj v tom, že tvorí akúsi vstupnú bránu aj pre iné ochorenia, akými sú napríklad infarkt myokardu, mozgová porážka, diabetes, ochabnutie svalstva, osteoporóza či rakovina pľúc.

Chovan upozornil aj na dôležitosť prevencie, v rámci ktorej najdôležitejšiu rolu zohráva odvyknutie od fajčenia, protifajčiarska výchova na školách, osveta medzi verejnosťou či informovanie pacientov o tejto chorobe od ich praktických lekárov. Chovan a Rozborilová pripomenuli aj Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc, ktorý pripadol na 14. novembra. V rámci neho budú zástupcovia Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti upozorňovať ľudí na škodlivosť fajčenia, informovať ich o  chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, rozdávať letáky o tejto chorobe a záujemcom urobia bezplatne aj spirometriu, ktorou sa merajú pľúcne funkcie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: