Úvod do právnej sekcie na Zzz.sk

Medicínske právo je relatívne novým odvetvím právneho poriadku Slovenskej republiky, nakoľko doposiaľ bolo začlenené v rámci iných právnych odvetví. Avšak potreba zefektívniť vývoj medicínskej legislatívy ako i snaha o bližšiu špecializáciu sa v tejto nepochybne zaujímavej problematike, vyústila v posledných rokoch k vzniku medicínskeho práva ako samostatného študijného odboru.

Témy, ktoré advokátska kancelária JANČO, MULARČÍK A PARTNERI s.r.o.  prinesie čitateľom na tejto stránke budú mať za cieľ sprostredkovať širšej verejnosti poznatky zamerané na základnú orientáciu v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti a právnych vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zákonom na to oprávnenými subjektmi. Našou snahou bude okrem iného predstaviť systémové vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a jej rozsahu v náväznosti na jej financovanie zdravotnými poisťovňami.

Hlavnými témami budú najmä:

- reklamácie v zdravotníctve
- dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti
- zodpovednostné právne vzťahy
- lekárenská starostlivosť - vzťahy medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami
- výkon zdravotníckeho povolania, stavovské zastrešenie, vzdelávanie pracovníkov
- vydávanie licencií na výkon zdravotníckeho povolania a iné

Veríme, že nájdete v prezentovaných článkoch to, čo hľadáte, prípadne to, čo Vám uľahčí cestu k dosiahnutiu toho najpodstatnejšieho – zdravia. Ak Vám uverejnené informácie neposkytujú dostačujúci zdroj informácii, prípadne ste nútení riešiť Váš problém cestou právneho zastúpenia, budeme Vám vďační, ak  našu advokátsku kanceláriu kontaktujete.

Autor článku: Mgr. Lukáš Peško

Dátum zverejnenia: