ÚDZS je v očiach verejnosti dôveryhodnou inštitúciou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) sa za krátke obdobie svojej existencie etabloval vo verejnosti ako inštitúcia, ktorá má v systéme slovenského zdravotníctva významné postavenie a u obyvateľov sa stal dôveryhodný. 

Vyplýva to zo záverov rokovania zdravotníckeho výboru NR SR, ktorý sa oboznámil a uznesením odporučil na rokovanie pléna NR SR návrh rozpočtu ÚDZS pre rok 2008. Túto pozíciu vlastnej nezávislosti si podľa výboru vybudoval úrad vďaka aktívnemu riešeniu jemu príslušnej problematiky. V návrhu rozpočtu na rok 2008 úrad ráta s použiteľnými príjmami vo výške 408 mil. Sk. Výdavky sú rozpočtované na 486 mil. Sk, z toho 86 mil. Sk predstavujú kapitálové výdavky na rekonštrukcie, prístrojové a technické vybavenie súdnolekárskych a patologicko-anatomických pracovísk a na dobudovanie informačného systému úradu. Na rozdiel medzi vyššími výdavkami a nižšími príjmami je použitý prebytok hospodárenia z predchádzajúcich rokov.

TASR o tom dnes informoval hovorca ÚDZS Milan Michalič.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: