Hygienici hovorili o aplikácii zákona o ochrane verejného zdravia

Vo Vyhniach, okrese Žiar nad Hronom, sa dnes skončila dvojdňová porada hlavného hygienika SR Ivana Rovného s regionálnymi hygienikmi. Hovorilo sa na nej najmä o aplikácii ustanovení Zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Ako TASR informovalo tlačové oddelenie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, výsledkom rokovaní bolo ustálenie právnych postupov. Na porade sa však hovorilo aj o úlohách vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR na úseku verejného zdravotníctva na roky 2006-2010 a z rozpracovaných Programov a projektov ÚVZ SR na rok 2007 a ďalšie roky. 

Programy a projekty ÚVZ SR sú zamerané najmä na hygienu životného prostredia, hygienu detí a mládeže, preventívne pracovné lekárstvo, hygienu výživy, epidemiológiu, podporu zdravia, ochranu zdravia pred žiarením a laboratórne činnosti.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: