Približne10 percent ľudí, ktorí konzumujú alkohol, je od neho závislých

Približne desať percent ľudí, ktorí konzumujú alkoholické nápoje, je od nich závislých. Problémom je, že s alkoholom začínajú už deti. Zhodli sa na tom odborníci na dnešnej konferencii pod názvom Monotematický deň 2007 Alkoholizmus. 

"Číslo desať percent závislých je pomerne stabilné, ale dalo by sa znížiť, keby sa podarilo presunúť prvý kontakt s alkoholom v živote človeka," povedal prednosta I. internej kliniky na bratislavských Kramároch Štefan Hrušovský. Oveľa zriedkavejší je totiž jav, že by sa stal človek závislým, keby mal prvú skúsenosť s alkoholom až v dospelosti.

Podľa odborníkov je alarmujúca skutočnosť, že tento problém stále v našej spoločnosti pretrváva, preto by si mali ľudia tento jav všímať a bojovať proti nemu. "Snažili sme sa k tejto téme pristupovať komplexne, cez psychologické, sociologické a ďalšie predpoklady, ktoré vzájomne vytvárajú problém alkoholizmu," uviedol Jozef Glasa zo Slovenskej hepatologickej spoločnosti. 

Problém vidí aj v tom, že pacientov je príliš veľa, čo sa javí ako zbytočné plytvanie ľudským zdravím a v konečnom dôsledku aj plytvaním verejnými zdrojmi na liečbu následkov. V rámci monotematického dňa odzneli prednášky o poškodení ľudských orgánov a orgánových systémov v dôsledku požívania alkoholických nápojov, napríklad o poškodení tráviaceho systému a imunity.

Organizátorom podujatia, ktoré sa konalo pod záštitou ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča, bola Slovenská hepatologická spoločnosť, Psychiatrická spoločnosť a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: