MZ SR: SČK sa s ministerstvom dohodol na zásadách prvej pomoci pre autoškoly

Zástupcovia  Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a Slovenského Červeného kríža (SČK) sa dnes dohodli na zásadách, ktorými sa budú riadiť kurzy prvej pomoci vykonávané školiteľmi SČK pre frekventantov autoškôl. Pre TASR to uviedla Eva Slováková z Komunikačného odboru MZ.

Predstavitelia oboch inštitúcií konštatovali, že SČK je držiteľom platnej akreditácie Ministerstva školstva SR na uskutočňovanie kurzov pre školiteľov prvej pomoci v zmysle zákona. Školenie a výučba obyvateľov v poskytovaní prvej pomoci sa riadi doterajšími platnými predpismi a podľa zákona o Slovenskom Červenom kríži je SČK povinný od 1. januára 2009 mať akreditáciu na školenie a výučbu v poskytovaní prvej pomoci od ministerstva zdravotníctva.

Slovenský Červený kríž je tiež držiteľom medzinárodne platnej akreditácie od Európskeho referenčného centra pre vzdelávanie prvej pomoci v Paríži. Slováková zároveň dodala, že minister zdravotníctva Ivan Valentovič dnes podpísal vyhlášku o minimálnych požiadavkách na kurzy prvej pomoci, kurzy inštruktorov prvej pomoci a na skúšky z poskytovania prvej pomoci. Vyhláška bola odoslaná na stálu pracovnú komisiu Legislatívnej rady vlády SR pre správne právo.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: