Na trhu sú dve nebezpečné zubné pasty

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Španielsku a Nemecku. 

Ide o zubnú pastu COLGATE, ktorej výrobcom je COLGATE-PALMOLIVE GUILFORD sídliaci v Írsku, typ HERBAL WHITE 50 ml s číslom série Lot 3198GB10333. V tomto výrobku zistili prítomnosť mezofilných aeróbnych mikroorganizmov (10 000 ufc/g) a celkových enterobaktérií v množstve (1 600 ufc/g). Tieto množstvá sú vyššie ako referenčné hodnoty (< 1 000 ufc/g v oboch prípadoch). Prekročené povolené množstvo mikroorganizmov môže spôsobiť zápal kože, slizníc a ucha. Z tohto dôvodu môže byť zubná pasta škodlivá. 

COLGATE, typ HERBAL WHITE 50 ml

Druhým výrobkom je zubná pasta Dr. Cool pôvodom z Číny, ktorej výrobca je neznámy. Ide o typ DOUBLE MINT, 120 g, s výrobným kódom 20051005. Výrobok obsahuje 3,5 g/100 g dietylénglykolu. Je to vysoko toxické organické rozpúšťadlo, ktoré sa používa ako nemrznúca zmes. Po požití môže spôsobiť zvracanie, závrate, zlyhanie obličiek, problémy s dýchaním, kŕče a dokonca kómu. Pri dlhodobej expozícii predstavuje riziko najmä pre deti a spotrebiteľov chorých na obličky alebo pečeň.

Keďže uvedené výrobky sa môžu vyskytovať na slovenskom trhu, Úrad verejného zdravotníctva SR spotrebiteľom odporúča, aby ich nekupovali. V prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali. TASR dnes informovala Petra Kišacová z odboru mediálno-marketingových činností Úradu verejného zdravotníctva SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: