Otvorenie nových priestorov v medicínskom centre MEDI RELAX M+M, s.r.o.

V piatok 11.01.2008 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nových priestorov na druhom poschodí medicínskeho centra MEDI RELAX M+M, s.r.o. v Devínskej Novej Vsi. Spoločnosť MEDI RELAX M+M, s.r.o., sa stala akvizíciou spoločnosti AGEL SK, a.s., ktorá v tejto spoločnosti získala 100 % obchodný podiel. Medicínske centrum je dlhoročným generálnym partnerom firmy VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. v oblasti poskytovania pracovnej zdravotnej služby. 

Slávnostné otvorenie sa konalo za účasti najvyšších predstaviteľov firmy AGEL, a.s. z Českej republiky - Ing. Tomáša Chreneka, PhD., MUDr. Martina Polacha, MBA, ďalej najvyšších predstaviteľov VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., Dr. Andreasa Tostmanna, Ing. Jaroslava Holečka, Ing. Bohdana Wojnara a Ing. Anny Matysovej.

MUDr. Daniel Chovan, konateľ spoločnosti MEDI RELAX M+M, s.r.o. v príhovore upozornil na dôležitosť pracovnej zdravotnej služby, ktorú je povinný poskytnúť zamestnávateľ svojim zamestnancom a tiež vyjadril očakávanie, že tieto priestory prispejú k tomu, že pracovná zdravotná služba bude fungovať v súlade so všetkými štandardmi. "V mene AGEL SK, a.s., by som Vám tu chcel prisľúbiť, že za našu spoločnosť bude v budúcnosti vykonané všetko, aby pacient/klient, ktorý navštívi medicínske centrum bol spokojný a v budúcnosti sa rád vrátil." 

Spoločnosť VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. v roku 2007 zrekonštruovala druhé poschodie a ponúkla tak možnosť rozšírenia služieb medicínskeho centra. Nové priestory budú slúžiť hlavne pracovnej zdravotnej službe a prispejú ku skvalitneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a taktiež k spríjemneniu prostredia pre klientov. V kompletne zrekonštruovaných priestoroch sú umiestnené ambulancie lekárov pracovnej zdravotnej služby, sestier, očnej ambulancie, audiometrie, kancelárske priestory pracovníkov pracovnej zdravotnej služby, denná miestnosť, kancelária riaditeľa medicínskeho centra a zasadačka.

Medicínske centrum MEDI RELAX M+M, s.r.o., sa nachádza v zdravotnom stredisku v Devínskej Novej Vsi na ulici J. Jonáša 1, Bratislava a poskytuje svoje služby v ambulanciách všeobecného lekára, internej ambulancii a v ambulanciách špecialistov v oblasti gynekológie, oftalmológie, ORL, urológie, dermatovenerológie a rehabilitácie.

AGEL SK, a.s., bude aj naďalej prostredníctvom medicínskeho centra MEDI RELAX M+M, s.r.o., poskytovať kvalitné zdravotnícke služby a usilovať o dôveru svojich klientov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: