Kvetnica: Ministerstvo nepovažuje uznesenie o prepúšťaní za právoplatné

Uznesenie o hromadnom prepúšťaní zamestnancov Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb, n. o. v Poprade-Kvetnici nepovažuje Ministerstvo zdravotníctva (MZ) Slovenskej republiky za právoplatné.

Ako spoluzakladateľ vložilo do tejto neziskovej organizácie 97,5 % majetku, pričom pred samotným založením neziskovej organizácie MZ SR presunulo do Kvetnice cez kapitálové výdavky 13 miliónov korún. Z toho dôvodu považuje postup zvyšného spoluzakladateľa neziskovej organizácie za neseriózny. Rôznymi spôsobmi obchádza platnú legislatívu a tak doslova znemožnil majoritnému spoluzakladateľovi (ministerstvu zdravotníctva) podieľať sa na spolurozhodovaní o ďalšom smerovaní tejto neziskovej organizácie.

V stanovisku, ktoré MZ poskytlo TASR, poukazuje na to, že správna rada nebola v čase rozhodovania uznášaniaschopná, pretože 30. januára 2008 rokovali iba jej dvaja členovia. Správna rada má mať v zmysle platnej legislatívy 5 členov a uznášaniaschopná je v prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. V tomto prípade mali byť prítomní minimálne traja jej členovia. Znamená to, že správna rada nebola uznášaniaschopná. Rozhodnutie dvoch členov nie je právoplatné ani vykonateľné. "Pre úplnosť informácie treba zdôrazniť, že správna rada sa posledný raz ako uznášaniaschopná zišla 25. januára 2008, ale na tomto stretnutí o hromadnom prepúšťaní zamestnancov nerokovala," uvádza sa v stanovisku.

Vedenie nemocnice v Kvetnici oznámilo hromadné prepúšťanie dvoch tretín zamestnancov v stredu 30. januára. Avizovalo, že od 1. marca do konca júna príde o prácu 102 lekárov i zdravotných sestier. Ako dôvod uviedlo, že Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) definitívne rozhodla o skončení zmluvného vzťahu s nemocnicou, pre ktorú to znamená výpadok približne 70 % príjmov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: