Grantový program Hľadáme nový zmysel podporí postihnuté deti

Nadácia Pontis vyhlasuje grantový program Hľadáme ďalší zmysel - pre talent, ktorého cieľom je podporiť rozvoj prirodzeného talentu detí a mladých ľudí so zmyslovým postihnutím. Uchádzať sa o grant do výšky 80 000 korún môžu neziskové organizácie do 3. marca 2008.

Finančné prostriedky vo výške 1,5 milióna korún poskytol pre nadáciu T-Mobile Slovensko. Grantový program je určený pre deti a mladých ľudí so zrakovým alebo sluchovým postihnutím vo veku od 6 do 21 rokov. Finančné prostriedky z fondu treba využiť na rozvoj ich talentu, schopností a pracovných zručností. Ide najmä o podporu umeleckých, kultúrnych, športových a iných voľnočasových aktivít. Podporené budú aj vzdelávacie aktivity, a to inovatívne vzdelávacie projekty, metodiky a materiály využiteľné pri príprave na výkon povolania tejto cieľovej skupiny.

O grant sa môžu uchádzať napríklad špeciálne základné a stredné školy, sociálne zariadenia, neziskové kultúrne ustanovizne, športové kluby, zariadenia zamerané na voľnočasové aktivity detí a mládeže a ďalšie mimovládne neziskové organizácie. Finančné prostriedky sa môžu použiť aj na zorganizovanie literárnej či fotografickej súťaže, kurzov výpočtovej techniky, prípravu a výrobu audiovizuálneho diela, obohatenie knižného fondu o vhodnú literatúru v tlačenej či elektronickej podobe, športové a ďalšie aktivity.

Uprednostnené budú projekty, v ktorých pôjde o integráciu detí so zmyslovým postihnutím do štandardného prostredia či už v rámci vzdelávacieho procesu alebo voľnočasových aktivít. O grant sa môžu uchádzať aj neziskové organizácie, ktoré nemajú skúsenosti s touto cieľovou skupinou, ale majú zaujímavý nápad, ktorý by rady zrealizovali. Napríklad divadlo, ktoré bude do novej hry integrovať nepočujúcich, tanečná škola, hudobné teleso a iné. TASR informovala PR manažérka nadácie Pontis Iva Králová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: