Na slovenskom trhu pravdepodobne sú nebezpečné kozmetické výrobky

Na slovenskom trhu pravdepodobne sú nebezpečné kozmetické výrobky
Zdroj: bigstockphoto.com

Na európsky a pravdepodobne aj slovenský trh sa dostali nebezpečné kozmetické výrobky, ktoré môžu vážne poškodiť zdravie občanov EÚ.

Ide o zubnú pastu . Výrobok obsahuje 1,64 percenta dietylénglykolu, vysoko toxického organického rozpúšťadla, ktoré sa používa ako nemrznúca zmes. Po požití môže spôsobiť zvracanie, závrate, zlyhanie obličiek, problémy s dýchaním, kŕče a dokonca kómu. Pri dlhodobej expozícii predstavuje riziko najmä pre deti a spotrebiteľov chorých na obličky alebo pečeň.

 

Ďalší nebezpečný výrobok je krém . Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovoleného patogénneho organizmu Pseudomonas Aeruginosa, ktorý môže spôsobiť zápal kože, slizníc a ucha. Spotrebiteľom sa odporúča, aby tieto výrobky nekupovali a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali. Do systému Rapex (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) ich nahlásil kontrolný orgán v Belgicku. TASR informoval hlavný hygienik SR Ivan Rovný.

Baby balm, značky Euphia z Belgicka

 

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: