SM Nádej: Obmedzenie liečby sklerózy multiplex vekovou hranicou je diskriminujúce

Ochorenie skleróza multiplex (SM) je nevyliečiteľné, ale liečiteľné. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) však z ekonomických dôvodov odmietlo výzvu Združenia SM Nádej na liečbu pacientov, ktorí prekročili vekovú hranicu 45 rokov.

Predsedníčka Združenia Jaroslava Valčeková na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave informovala, že "akékoľvek obmedzenia liečby vekovou hranicou považujú za diskriminujúce a v rozpore s právami pacientov krajín EÚ na rovnaký prístup k liekom a liečbe." Podľa jej slov k liečbe by sa mal dostať každý pacient bez ohľadu na vek.

Združenie SM Nádej sa 6. novembra 2007 s touto výzvou obrátilo na ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča. Minister predsedníčku združenia informoval, že k 1. aprílu 2008 nadobudne účinnosť zmena indikačného obmedzenia pri liečbe sklerózy multiplex modernou imunomodulačnou liečbou. Pokiaľ sa toto ochorenie zistí po 45. roku života, liečba už nebude nasledovať. Pokiaľ SM bola zistená pred touto vekovou hranicou, liečba pokračuje aj po 45. roku pacientov.

Valentovič sa vo svojom odôvodnení pritom odvolával na finančné dôvody: "Ekonomická náročnosť liečby si vyžaduje určitú reguláciu a zavedenie vekového limitu". Odborná asistentka II. Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Ľubica Procházková sa však domnieva, že i keď je moderná inunomodulačná liečba ekonomicky nákladná, pozitívne ovplyvňuje kvalitu života pacientov a ovplyvňuje ich schopnosť aktívne pracovať a vytvárať prínosy aj pre spoločnosť, ktorá túto liečbu hradí.

"Vstupom SR do EÚ sa zrušili všetky dovtedy existujúce vekové obmedzenia pri všetkých iných diagnózach, ktorých moderná liečba je tiež ekonomicky nákladná. Jedinou výnimkou je ochorenie SM," upozornila Procházková. Ďalej dodala, že pritom ani v jednej sumárnej produktovej charakteristike týchto liekov nie je uvedené horné vekové obmedzenie. Združenie SM Nádej do 31. marca zbiera podpisy, fyzické aj na internetovej stránke www.sclerosis-multiplex.sk, s tým, že sa ešte raz obrátia na MZ, aby prehodnotilo svoje rozhodnutie.

"SM je zápalové ochorenie mozgu a miechy, ktoré sa opakuje a zanecháva za sebou poruchy organizmu, hybnosti, kontroly močenia, bolestivé stavy a ďalšie nepríjemné dôsledky," povedal pre TASR prednosta Neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice Bratislava- Ružinov profesor Ľubomír Lisý. Skleróza je v širšej laickej verejnosti skloňovaná hlavne s poruchami pamäte. V skutočnosti sú tieto domnienky nie celkom pravdivé. Ako informoval Lisý, "pod týmto pojmom sa väčšinou myslí skleróza mozgových ciev, kedy dochádza k ich upchávaniu a znižovaniu prekrvenia mozgu. Toto je niečo úplne iné. Názov má spoločný základ v tom, že pôvodné vyšetrenia pri zomrelých pacientov zistili, že z tých zápalov sa vytvárajú určité sklerotické jazvy". S klasickou cievnou sklerózou však nemá čo do činenia.

Rezort zdravotníctva, ktorého stanovisko TASR poskytla hovorkyňa Silvia Horváthová, cituje profesora Pavla Traubnera, podľa ktorého je hranica stanovená na 45 rokov "lebo tak je to vo väčšine európskych krajín, vzhľadom na to, že efekt liečby je vtedy najväčší". Podobný názor má aj hlavný odborník MZ pre neurológiu profesor Peter Turčányi. Ten tvrdí, že vekové obmedzenie pre začatie liečby SM interferónmi vyplýva z toho, že takáto liečba je najefektívnejšia v počiatočných štádiách.

"Keďže SM je ochorenie s typickým začiatkom v mladšom veku (najvyšší výskyt sa udáva medzi 20.–30. rokom života), je pravdepodobnosť účinnosti liečby u starších pacientov nízka," konštatuje Turčányi a dodáva, že ekonomická náročnosť liečby si vyžaduje reguláciu a zavedenie vekového limitu zabezpečuje dostupnosť liečby skupine pacientov, ktorí z nej môžu najviac profitovať. V súčasnosti sa na Slovensku nachádza približne 8000 osôb so sklerózou multiplex, pričom na celom svete ich je okolo jedného milióna.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: