Už 28-ročný muž sa môže stať nositeľom zlatej Jánskeho plakety

Už muž vo veku 28 rokov sa môže stať nositeľom Zlatej plakety profesora, MUDr. Jána Jánskeho, ktorú Slovenský Červený kríž (SČK) udeľuje na znak vďaky darcom za istý počet odberov. 

Plakety nazvané po objaviteľovi krvných skupín udeľujú od bronzovej po diamantovú. "Odstupňované je to takým spôsobom, že bronzovú plaketu získavajú ženy aj muži za desať odberov, striebornú muži aj ženy za 20 odberov, zlatú získavajú muži za 40 odberov a ženy za 30 odberov. Diamantová je určená pre ženy za 60 odberov a muži za 80 odberov," vysvetlila pre TASR koordinátorka SČK Soňa Sládečková. 

Ako ďalej vysvetlila, najmladší darca môže mať osemnásť rokov. Muži môžu darovať krv štyrikrát a ženy trikrát ročne. V ojedinelých prípadoch môžu darcovia krv darovať aj viackrát ročne, musia však byť na odber spôsobilí a pri plnom zdraví. Najväčším ocenením pre mnohonásobných darcov je medaila profesora, MUDr. Jána Kňazovického a to pre darcov, ktorí absolvujú 80 až 100 odberov. Pre ľudí, ktorí sa angažujú v oblasti darcovstva krvi, teda robia nábory a informujú, je určená pamätná medaila docenta Vladimíra Krišla. "Je pre ľudí, ktorí sa zaslúžili o to, aby sa rozširovala členská základňa darcov krvi," uviedla Sládečková. 

Stať sa nositeľmi týchto plakiet má možnosť aj 18 919 darcov, ktorí sa zapojili do tohtoročnej Valentínskej kvapky krvi. V priebehu troch týždňov, od 14. februára do 7. marca, sa organizátorom podarilo prilákať celkom 4682 prvodarcov.  Najväčší počet darcov bol v meste Košice (1896), Nitra (1442) a Bratislava (1364). Naopak, najmenej darcov prišlo k mobilným odberovým jednotkám v Banskej Štiavnici (67), Snine (85) a v Žiari nad Hronom (113). Počet prvodarcov bol najvyšší v Nitre (453), Martine (436) a v Bratislave (347).   

Cieľom kampane je už tradične osloviť a motivovať najmä mladých ľudí a prvodarcov, aby sa stali novými členmi rodiny bezpríspevkových darcov krvi, spolu šírili myšlienku darcovstva a tak pomohli zabezpečiť dostatok krvi pre rastúce potreby slovenského zdravotníctva.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: