Prvú úspešnú transplantáciu srdca vykonali v SR pred 10 rokmi

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), a.s., Bratislava si pripomína 10. výročie prvej úspešnej transplantácie srdca na Slovensku. 

K dnešnému dňu NÚSCH zaznamenal 99 úspešných transplantácií srdca (12 žien a 78 mužov). "Je to pre Slovensko vážna udalosť, blížime sa k stovke transplantácií so slušnými výsledkami. Transplantáciou vraciame ťažko chorým pacientom nielen život, ale aj kvalitu života a to je úžasná radosť," uviedol pre TASR prof. Viliam Fischer, prednosta kliniky srdcovej chirurgie.

Systematický program transplantácie srdca na Slovensku založil prof. Juraj Fabián v januári 1994 v Bratislave, kedy pod jeho vedením vznikla Pracovná skupina "Transplantácia srdca". V noci z 20. na 21. marca chirurgický tím pod vedením prof. Fischera transplantoval srdce 58-ročnému príjemcovi. "Transplantácia nie je plánovaný výkon. Robí sa vtedy, ak je voľný darca a má vhodného príjemcu. Myslím si, že sme v kvalite realizácie a úspešnosti transplantácií srdca rovnocennými partnermi s európskymi krajinami," zdôraznil prof. Juraj Fabián, vedúci odboru Kliniky srdcovej chirurgie. 

Transplantácia srdca predstavuje štandardnú liečebnú metódu inak neriešiteľného chronického zlyhávania srdca. Počet pacientov, ktorí by takúto liečbu potrebovali, sa neustále zvyšuje, čo je celosvetový trend. Databáza Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH v súčasnosti eviduje 15 osôb s pokročilým chronickým srdcovým zlyhávaním, pre ktorých je transplantácia srdca jedinou záchranou. Pre ďalších takmer 300 je tento výkon perspektívnou šancou. "Sú to ľudia, ktorým sa srdce ledva hýbe, majú problém prejsť pár metrov po rovine, pre nich je to vykúpenie, vôbec sa neboja," dodal Fischer.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: