ÚDZS vydal rozhodnutie o uložení pokuty dvom zariadeniam

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) vydal rozhodnutie o uložení 300.000-korunovej pokuty dvom zdravotníckym zariadeniam, Nemocnici s poliklinikou Levice a Fakultnej nemocnici Nitra, ktoré neposkytli pacientom zdravotnú starostlivosť v súlade s paragrafom 4, odsek 3, zákona č. 576/2004 Zbierky zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Popri iných témach o tom informoval dnes na tlačovej konferencii predseda ÚDZS Richard Demovič. 

Nemocnici s poliklinikou Levice pokutu uložili preto, že jej zdravotnícki pracovníci nerešpektovali dôraz na upozornenia výrobcu o výnimočne rizikovom lieku pre možnosť mikrobiologickej kontaminácie, čím spôsobili piatim pacientom vážne zdravotné problémy. "Nebola správne aplikovaná liečba a preparát na celkovú anestéziu, čím došlo k ohrozeniu zdravia pacientov s rozvojom komplikácií, ktoré vyžadovali ďalšiu liečbu," skonštatoval Demovič. 

Fakultnej nemocnici Nitra bola najvyššia pokuta uložená za porušenie zákonného ustanovenia, že u pacienta po ukončení operácie v celkovej anestézii neboli vykonané základné laboratórne vyšetrenia, pričom bolo zanedbané prebúdzanie pacienta so spontánnym dýchaním.  "V prípade sedemnásťročného pacienta došlo k zlyhaniu cirkulácie a následne sa stav skomplikoval tým, že v súčasnosti sa pacient nachádza v stave bdelej kómy," uviedol Demovič.

ÚDZS v súlade s paragrafom 3, odsek 2 Trestného poriadku zaslal Generálnej prokuratúre SR oznámenie o tomto prípade na ďalšie šetrenie vzhľadom na podozrenie zo spáchania trestného činu podľa paragrafu 157 Trestného zákona. V roku 2007 podal ÚZDS na Generálnu prokuratúru SR celkovo 8 trestných oznámení v súvislosti s nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: