MZ SR predkladá výzvu na nenávratné finančné príspevky v oblasti vzdelávania

S cieľom motivovať lekárov, aby ukončili špecializačné štúdium a ostali pôsobiť na Slovensku, zverejňuje Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný nenávratný príspevok v oblasti vzdelávania pod názvom Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov.

"MZ SR vníma túto výzvu ako jeden z podporných krokov, ktoré smerujú k stabilizácii zdravotníckych pracovníkov, k zvyšovaniu ich kvalifikácie a k podpore špecializačného štúdia," uviedla na dnešnej tlačovej konferencii hovorkyňa rezortu Silvia Horváthová. Výzva je určená pre všetkých lekárov v odboroch všeobecné lekárstvo, stomatológia, anestéziológia a intenzívna medicína, klinická onkológia, klinická imunológia a alergológia, ktorí sa pripravujú na atestáciu. Čiže pred začatím špecializačného štúdia. V spomínaných odboroch pociťuje Slovensko podľa Horváthovej najväčší deficit lekárov. 

Žiadateľ, ktorý získa príspevok, sa musí zaviazať, že zostane zamestnancom zdravotníckeho zariadenia na území Slovenska minimálne po dobu jedného roku. Žiadateľmi o príspevok môžu byť všetky samosprávne kraje okrem Bratislavského. Je určený pre všetky zdravotnícke zariadenia, či štátne, neštátne alebo v správe samosprávy, lôžkové či ambulantné. Výzva je vyhlásená na obdobie troch mesiacov. Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 6. jún 2008 15.30 h. 

Súčasťou výzvy je aj vypracovanie podrobnej štatistiky a analýzy stavu ľudských zdrojov zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých samosprávnych krajoch. "Samosprávne kraje musia túto štatistiku predložiť na MZ SR," vysvetlil generálny riaditeľ Sekcie európskych programov a projektov MZ SR Marek Vanko. Na základe analýzy vyberie samosprávny kraj aj konkrétnych žiadateľov. Lekári sa však môžu na VÚC prihlásiť aj sami. "Podiel spolufinancovania je 95 percent z Európskeho sociálneho fondu a štátny rozpočet. Päť percent spolufinancovania je zo strany VÚC," vysvetlil Vanko. Ministerstvo predpokladá, že o výzvu bude mať záujem približne 30 až 40 lekárov z každého samosprávneho kraja.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: