Progres v oblasti onkológie je za posledné roky rapídny

Progres v oblasti onkológie je za posledné roky rapídny
Zdroj: bigstockphoto.com

Hovorí sa, že konzumácia sóje môže slúžiť ako prevencia vzniku rakoviny, objavili sa aj informácie, že používanie mobilných telefónov môže iniciovať vznik nádorov. Na to, či sú tieto teórie pravdivé, odpovedal pre TASR riaditeľ Národného onkologické ústavu v Bratislave Tomáš Šálek. Onkológii zasvätil celú svoju profesionálnu kariéru a je autorom mnohých odborných publikácii, členom rôznych medzinárodných organizácii zameraných na rakovinu a podieľal sa aj na rôznych klinických štúdiách.  

Ste riaditeľom najväčšieho onkologického ústavu na Slovensku, čo sa týka počtu lôžok. Čo by ste chceli v ústave zlepšiť?

Onkológia ako vedný odbor napreduje míľovými krokmi, aj keby sme cielene neplánovali zmeny v ústave, tak aj tak dôjde k tomu, že sa významne zmení spôsob diagnostiky a terapie, ako aj prístrojový park tohto zariadenia vzhľadom na neustály vývoj nových prístrojov, liečiv. V najbližšej dobe by sme urgentne potrebovali posilniť zobrazovacie diagnostické metódy zadovážením nových sonografických prístrojov. Vo svete sa používa aj pozitronová emisná tomografia, ktorá sa kombinuje s napríklad počítačovou tomografiou a fúziou tak vzniká spoločný obraz. Takéto zariadenie by nás potešilo. Plánujeme tiež vybudovať jednotku na preventívne vyšetrenia a vybudovanie zariadenia nukleárnej medicíny. Náš ústav je profilovaný smerom do terapeutickej oblasti a pri súčasných kapacitách máme problémy zvládnuť nápor pacientov na terapiu. Nemáme ani priestory, ani personálne a prístrojové kapacity na vykonávanie prevencie. 

Liečba onkologických ochorení sa realizuje viacerými spôsobmi. Ktoré z nich sa používajú najčastejšie a ktorá je najefektívnejšia?

Existujú tri základné metódy - chirurgická liečba, rádioterapeutická liečba a chemoterapeutická liečba. Základom onkologickej liečby je chirurgická liečba. Pokiaľ je ochorenie v štádiu, že je lokalizované a nachádza sa na takom mieste v tele, kde sa dá vyoperovať, tak je základom liečby operačný zákrok. Tento spôsob je najefektívnejší a aj percento vyliečenia je tu najvyššie. Samozrejme tá úspešnosť závisí od štádia a typu onkologického ochorenia, ako aj od toho, či sa správa agresívne a či je schopné recidívy. Pokiaľ sa ochorenie nedá liečiť operáciou a je lokalizované, tak sa používa liečba rádioterapiou. Jej výhoda spočíva v tom, že sa dá cieliť na určitú vymedzenú oblasť, na ktorú sa aplikuje tok určitých lúčov. Nevýhodou však je, že popri tom, ako sa lieči onkologické ochorenie, dochádza aj k poškodeniu okolitého tkaniva. V prípade, že pacient trpí na ochorenie, ktoré je rozšírené na viacerých miestach v organizme alebo sa nachádza v orgáne, ktorý sa nedá liečiť rádioterapiou, tak sa používa chemoterapia. Napríklad rakovina pečene sa nedá štandardne liečiť ožarovaním, lebo tento orgán znesie iba malá dávku rádioterapie. Keby pečeň zasiahla dávka potrebná na zlikvidovanie nádorového tkaniva, tak sa nenapraviteľne poškodí. Chemoterapia sa používa aj pri rozšírení ochorenia do viacerých miest v organizme. Toto rozšírenie je typické pre onkologické ochorenia, kedy sa v tele vytvárajú dcérske ložiská - tzv. metastázy. Tento spôsob liečby sa používa aj pri rakovine krvi - leukémii, ktorá postihuje celý organizmus a všetky krvotvorné orgány, ako aj pri liečbe lymfo-proliferatívnych ochorení, ako sú lymfómy (rakovina lymfatických uzlín).

Počet onkologických ochorení má narastajúcu tendenciu. Pri ktorých typoch rakoviny je tento nárast najväčší?

Výskyt onkologických ochorení všeobecne narastá, ale napríklad pri rakovine žalúdka je incidencia stále rovnaká, čo je celkom zaujímavá situácia. Pravdepodobne to súvisí so zmenou spôsobu skladovania potravín, keďže tradičné údenie a solenie nahradilo mrazenie. Naopak narastá počet ľudí s rakovinou pľúc, čo je dôsledok toho, že viac ľudí fajčí, narastá aj počet malígnych melanómov, čo súvisí s tým, že sa viac opaľujeme.

Pacienti s ktorým typom onkologického ochorenia prichádzajú do ústavu najčastejšie?

Na Slovensku sa ročne diagnostikuje viac ako 22.000 onkologických ochorení, z toho viac ako jednu štvrtinu predstavujú ochorenia tráviaceho systému. Veľmi častým ochorením u mužov aj žien je rakovina hrubého čreva a konečníka, u žien je častá aj rakovina prsníkov a u mužov rakovina pľúc. Čo sa týka nášho ústavu, väčšinu našich pacientov tvoria chorí s rakovinou tráviaceho systému - rakovina hrubého čreva, konečníka, žalúdka, pankreasu a rakovina žlčových ciest. Značnú časť našich pacientov tvoria aj pacienti s rakovinou kože a pacientky s nádormi prsníkov. Ako jediný na Slovensku máme špecializované oddelenia na liečbu lymfo-proliferatívnych ochorení, kde prichádzajú pacienti z celého Slovenska. Tiež sa špecializujeme aj na liečbu akútnych leukémií, gynekologických, urologických malignít a sarkómov.

Spomínali ste, že Slovákov najčastejšie postihujú onkologické ochorenia tráviaceho ústrojenstva. Vie sa, čoho je to dôsledok?

Tento trend nie je iba u nás, ale aj v okolitých krajinách ako Maďarsko, Česko, Nemecko, Rakúsko a pravdepodobne to spôsobuje identický spôsob života a podobný spôsob stravovania. Žiadne veľké klinické štúdie, ktoré sa v tomto smere realizovali, bohužiaľ nenašli faktor, ktorý to spôsobuje. Nevieme teda povedať, toto nesmieme jesť a toto naopak musíme, dá sa však povedať, že v krajinách mediteránskej oblasti ako sú Portugalsko, Španielsko, či Taliansko je výskyt rakoviny hrubého čreva a konečníka veľmi nízky. Keď porovnáme ich spôsob stravovania s tým naším, tak zistíme, že ich strava sa skladá z čerstvého ovocia a zeleniny, morských živočíchov. U nás sa naopak konzumuje veľa bravčoviny, knedlíkov, klobás, populárne sú zabíjačky a pravdepodobne tu bude problém. Môžme povedať, že by sme sa mali stravovať zdravšie, asi tak ako ľudia na juhu Európy. Naopak nemôžeme povedať, stravujme sa ako obyvatelia Ázie, kde je toto ochorenie (rakovina hrubého čreva a konečníka) veľmi zriedkavé, majú tu však naopak problém s rakovinou žalúdka a pečene. 

Aká je úspešnosť liečby pri diagnostikovaní rakoviny hrubého čreva?

Závisí to samozrejme od prevencie a včasnej diagnostiky. Tá sa v prípade rakoviny hrubého čreva a konečníka realizuje tzv. depistážou. To znamená, že sa toto ochorenie vyhľadáva v populácii, ktorá nemá zatiaľ žiadne príznaky. Výsledky liečby závisia od toho, v akom štádiu sa nachádza ochorenie v čase stanovenia diagnózy. V prvom štádiu ochorenia prežíva päť rokov 95 percent pacientov, naopak v štvrtom štádiu je to iba päť percent. Ten rozdiel je obrovský, preto má veľký význam realizovanie skríningového programu. Ten sa uskutočňuje najmä vyšetrením stolice na tzv. okultné krvácanie. V prípade potreby potom nasleduje aj kolonoskopické vyšetrenie. 

Prejavujú sa v dostupnosti novej liečby rozdiely medzi jednotlivými krajinami podľa ich ekonomickej vyspelosti. Je jej dostupnosť lepšia vo vyspelejších krajinách ako na Slovensku?

Keďže sme členmi Európskej únie, tak neexistujú rozdiely. Liek, ktorý sa tento mesiac objaví vo Veľkej Británii, sa objaví aj u nás. Čo sa týka dostupnosti onkologických liekov, tak tá je na Slovensku veľmi dobrá. Pri liečebných výsledkoch sú isté rozdiely medzi Slovenskom a najvyspelejšími krajinami sveta, ale tie sa v poslednom období výrazne stierajú, čo je dobrá správa. Naopak, zlá správa je, že na realizovanie dobrej medicíny potrebujeme aj dobrých odborníkov. Veľká časť slovenských odborníkov totiž odišla v posledných rokoch najmä z ekonomických dôvodov pracovať do zahraničia. 

Ako onkológ sa denne stretávate s ľuďmi, ktorých životný osud nie je ľahký. Čo Vám v tejto profesii pomáha ísť ďalej napriek nešťastným tváram, ktoré denne stretávate?

Ja by som to nevidel v takýchto sivých farbách. Sú aj iné oblasti medicíny, ktoré sa venujú ochoreniam, ktoré nevieme vôbec vyliečiť. Nedá sa povedať, že by onkológia bola v tomto smere nejako špeciálne frustrujúca, alebo že by viedla k depresivite. Skôr naopak, povedal by som, že nás napĺňa určitým optimizmom a nádejou, keďže progres v oblasti onkológie je za posledné roky vyslovene rapídny. Dá sa povedať, že dynamika objavovania nových poznatkov je z môjho pohľadu v onkológii vyššia ako v ostatných liečených odboroch. Do roku 1957 sme napríklad nemali žiaden liek na liečbu rakoviny hrubého čreva a konečníka. Potom sme do roku 1996 mali iba jeden liek na liečbu tohto typu rakoviny a odvtedy nám pribudlo ďalších asi osem nových liekov.

Čo Vás viedlo k tomu, aby sa špecializovali práve na onkológiu?

V období, keď som skončil lekársku fakultu (v roku 1979 ), tak už bol badateľný postupný nástup progresívny nových liečebných onkologických metód, a práve tá perspektíva byť pri niečom novom čo sa kreuje, byť aktívnou súčasťou jednotlivých výskumných tímov ma priviedla k onkológii

Vo verejnosti kolujú rôzne teórie, ktoré hovoria, že používanie mobilného telefónu môže spôsobiť rakovinu mozgu. Taktiež sa objavili teórie, že k vzniku rakoviny môže napomôcť aj používanie mikrovlniek či emulgátory obsiahnuté v strave. Treba to považovať za akési novodobé hrozby, alebo sú to iba legendy?

Ťažko povedať, pretože prešla veľmi krátka doba, odkedy tieto veci používame, nevieme, čo to prinesie v priebehu ďalších desaťročí. Nevie sa tiež, čo spôsobia chemické komponenty potravy, ako aj genetické manipulácie rastlín a plodín, to ukáže až čas. Je veľmi predčasné na takéto otázky odpovedať. Aj v lekárskej praxi sa používa množstvo liekov a v súčasnosti nevieme povedať, ako na pacientov pôsobia rôzne kombinácie rôznych liekov a ako sa to všetko prejaví po rokoch, desaťročiach.... Je veľmi veľa toho, čo nevieme. Máme napríklad lieky na liečbu rakoviny hrubého čreva a konečníka, ktorých história sa píše od roku 1996, čiže sa nedá povedať, ako tieto lieky pôsobia na pacientov z dlhodobého hľadiska, lebo takéto dáta neexistujú.

Často sa hovorí, že konzumácia sóje znižuje riziko vzniku rakoviny. Existujú nejaké potraviny, ktoré by mohol onkológ odporučiť ako prevenciu vzniku rakoviny?

V zásade neboli žiadne jednotlivé komponenty potravy, ale dá sa povedať, že tá mediteránska kuchyňa je momentálne to, čo by sme mohli odporúčať ako zdravý spôsob výživy - ovocie, zelenina a výrobky z morských rýb.

Čo by ste ešte mohli ľuďom odporučiť ako vhodnú prevenciu?

Dostatok pohybu, optimálna je chôdza, obmedzenie tukov, konzumácie tmavého mäsa a samozrejme skončenie s jedným z najrozšírenejších zlozvykov - s fajčením. 

Pri odporúčaniach ako predchádzať rakovine sa spomína aj pohár červeného vína denne. Čo si o tom myslíte?

Je to populárne odporúčanie, ale nie je vedecky podložené. Môže tam však byť nejaký súvis s obsahom tanínov a antioxidantov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: