Začalo sa trojdňové medzinárodné stretnutie konzorcia EUROXY

Trojdňové medzinárodné stretnutie konzorcia EUROXY, ktoré organizuje Virologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV), začalo sa dnes popoludní v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach.

EUROXY je projekt 6. Rámcového programu Európskej únie, ktorý sa zaoberá štúdiom nádorovej hypoxie v pevných nádoroch. O doterajších výsledkoch jeho realizácie budú rokovať zástupcovia z 23 vedeckých inštitúcií desiatich krajín Európy. Je medzi nimi hlavný koordinátor projektu EUROXY Peter Ebbesen z Aalborskej univerzity v Dánsku, Erik Peterrsen Z Univerzity Oslo v Nórsku a ďalší poprední odborníci zo Švédska, Anglicka, Talianska, Holandska, Francúzska, Švajčiarska, Litvy a Slovenska.

"Nádorová hypoxia vzniká v dôsledku nedostatočného zásobenia nádorového tkaniva kyslíkom," hovorí Silvia Pastoreková, zodpovedná riešiteľka projektu za SAV. "V procese adaptácie na hypoxiu nádorové bunky získavajú zvýšenú schopnosť tvoriť metastázy a tak odolávať klasickej liečbe. Preto je hypoxia výrazne spojená so zlou prognózou rakoviny. Naším cieľom je objasniť, ako fungujú mechanizmy hypoxie na úrovni molekúl a na základe toho vyvinúť nové protinádorové terapeutické stratégie, ktoré by umožnili cielený zásah molekulových dráh regulovaných kyslíkom," objasňuje ciele projektu Pastoreková. 

K cieľom projektu EUROXY patrí aj určenie diagnostického a prognostického potenciálu molekulových markerov nádorovej hypoxie a výber molekúl, ktoré možno využiť na cielenú protinádorovú terapiu, ako aj klinické postupy na detekciu hypoxických nádorov. V tejto súvislosti majú čo povedať práve vedci z Virologického ústavu SAV v Bratislave, z tímu Silvie Pastorekovej a Jaromíra Pastoreka, ktorí spolu s virológom Jánom Závadom pred viac ako desiatimi rokmi objavili a charakterizovali hypoxiou regulovanú bielkovinu CA IX. Táto sa v súčasnosti považuje za najlepší marker nádorovej hypoxie a ako taká sa začína úspešne používať na viacerých zahraničných klinikách ako spoľahlivý znak hypoxických nádorov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: