Zubárom by mali uľahčovať prácu profesionálni dentálni hygienici

V Nemocnici s poliklinikou (NsP) Jána Adama Reimana v Prešove dnes otvorili 3. medzinárodný týždeň dentálnej hygieny. V rámci päťdňového podujatia sa bude svojimi prednáškami prezentovať viac ako 30 lekárov a pedagógov zo Slovenska, Českej republiky, Dánska, Holandska a Švajčiarska.

Témou odborných diskusií, do ktorých sa zapojí viac ako 300 účastníkov, bude výmena skúseností pri liečbe chorôb ústnej dutiny a zubov v súvislosti novými metódami, ktoré sa využívajú vo vyspelých krajinách sveta. Hlavnou náplňou podujatí počas celého týždňa bude predovšetkým prevencia ochorení, na ktorú sa špecializujú dentálni hygienici. Ako pre TASR uviedla dekanka Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity Anna Eliášová, dentálny hygienik je plne kvalifikovaný pracovník, ktorý vykonáva prevenciu dentálnej hygieny. "Jeho úlohou je spolupracovať s komorou zubných lekárov a pracuje pod dohľadom dentistu." Náplňou činnosti dentálnych hygienikov je podľa Eliášovej aj celoplošná práca s deťmi v oblasti starostlivosti o chrup.

Na štúdium zubnej hygieny sa špecializuje aj Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity (FZ PU), ktorá pripravuje odborníkov na túto oblasť v rámci bakalárskeho štúdia. Fakulta musela tento študijný program prispôsobiť náročným európskym kritériám, ktoré prevzali z Holandska a zo Švajčiarska. Prešovská fakulta ako jediná z krajín v postkomunistickej Európe zabezpečuje vzdelávanie profesionálov v tomto odbore. 

Súčasťou prípravy študentov je aj ich spoluúčinkovanie na projekte Zdravý úsmev. Poslucháči katedry dentálnej hygieny pripravia počas akademického roka šesť prednášok a praktických ukážok na základných a materských školách v Prešove a rovnako šesť vystúpení v mieste svojho trvalého bydliska. Takto sa fakulta snaží projekt implementovať na územie celého Slovenska. Katedra spolupracuje aj s pôrodníckym oddelením, kde študenti školia matky, ako sa majú starať o chrup svojich detí. V budúcnosti by chceli realizovať aj školenia pre nezamestnané ženy, ktoré by sa o dentálnu hygienu na školách i v obciach mohli starať v rámci verejnoprospešných činností.

Od stretnutia odborníkov na tomto podujatí očakávajú, že sa im spoločnými silami podarí presadiť prijatie zákonných noriem, ktoré by občanov nútili starať sa o svoje zdravie a predchádzať tak ochoreniam. Počas 1. Kongresu dentálnej hygieny, ktorý sa uskutoční 8.- 9. mája, udelia historicky prvé ocenenie FZ PU. Zlatú medailu FZ PU si prevezme MUDr. Andrej Bandura – nestor zubnej prevencie na Slovensku a zakladateľ prvej ambulancie dentálnej prevencie v bývalom Československu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: