Poistencov EZP prevezme štátna SZP, APOLLO berie na vedomie

Starostlivosť o poistencov Európskej zdravotnej poisťovne (EZP) prevezme štátna Spoločná zdravotná poisťovňa (SZP). Dnes o tom rozhodol Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Hovorca ÚDZS Milan Michalič pre TASR zdôraznil, že ide o dočasný prevod poistencov, likvidátor poisťovne môže dať návrh na zmenu.

Úrad rozhodol v prospech SZP na základe analýzy, ktorá zvažovala organizačné, technické a finančné predpoklady poisťovní zvládnuť prílev 123.000 poistencov. Na základe týchto kritérií vybral SZP. Spoločnosť Medical care holding Ltd., ktorá je jediným akcionárom EZP, doručila v piatok 2. mája ÚDZS oznámenie o zrušení spoločnosti Európska zdravotná poisťovňa, a. s. a jej vstupe do likvidácie.

Hlavným dôvodom zániku EZP je legislatíva prijatá v minulom roku. V januári vstúpila do platnosti novela zákona o zdravotných poisťovniach, z ktorej vyplýva, že musia vrátiť zisk z verejného zdravotného poistenia späť do systému zdravotníctva. Novela zároveň upravila maximálnu výšku výdavkov na správnu réžiu poisťovní zo štyroch na tri a pol percenta.

APOLLO berie na vedomie rozhodnutie ÚDZS o prevode poistencov

APOLLO zdravotná poisťovňa berie na vedomie, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) využil svoje právomoci, ktoré mu vyplývajú zo zákona a rozhodol o dočasnom prevode poistencov Európskej zdravotnej poisťovne (EZP) na Spoločnú zdravotnú poisťovňu (SZP). Uviedla to dnes hovorkyňa Radoslava Miklášová. Hovorca ÚDZS Milan Michalič pre TASR zdôraznil, že ide o dočasný prevod poistencov, likvidátor poisťovne môže dať návrh na zmenu. Úrad vybral SZP na základe analýzy, ktorá zvažovala organizačné, technické a finančné predpoklady poisťovní zvládnuť prílev 123.000 poistencov.

APOLLO ZP dnes potvrdila, že v prípade rozhodnutia ÚDZS je pripravená prevziať poistencov Európskej zdravotnej poisťovne. Miklášová dodala, že ich poisťovňa v predchádzajúcom období rokovala s EZP o možnom prevode poistného kmeňa v zmysle zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou z roku 2004. Spoločnosť Medical care holding Ltd., ktorá je jediným akcionárom EZP, doručila v piatok 2. mája ÚDZS oznámenie o zrušení spoločnosti Európska zdravotná poisťovňa, a. s. a jej vstupe do likvidácie. Hlavným dôvodom zániku EZP je legislatíva prijatá v minulom roku. V januári vstúpila do platnosti novela zákona o zdravotných poisťovniach, z ktorej vyplýva, že musia vrátiť zisk z verejného zdravotného poistenia späť do systému zdravotníctva. Novela zároveň upravila maximálnu výšku výdavkov na správnu réžiu poisťovní zo štyroch na tri a pol percenta.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: