Dni slnka bez rizika chcú zvýšiť povedomie o rizikách slnečného žiarenia

Osvetový projekt Dni slnka bez rizika, ktorý v slovenských lekárňach prebehne v dňoch 4. až 6. júna 2008, si dáva za cieľ zvýšiť povedomie širokej verejnosti o možných rizikách slnečného žiarenia a odporučiť vhodné správanie sa na slnku. 

Na 7. ročníku projektu sa tento rok zúčastní 50 slovenských lekární. Informovať o nebezpečenstve slnečného žiarenia a poradenstvo o vhodnej ochrane pred týmto žiarením bude odborník na danú problematiku – špeciálne vyškolený lekárnik. Lekárnik poskytne zadarmo záujemcom informácie týkajúce sa nebezpečenstva slnečného žiarenia a jeho vplyvu na kožu. Určí fototyp a na základe toho i vhodnú a efektívnu ochranu pri danej intenzite slnečného žiarenia. Každý účastník dostane informačné materiály s vlastnou diagnostikou.

Z výsledkov epidemiologickej štúdie z roku 2007 s cieľom diagnostikovať a zvýšiť povedomie o starostlivosti o pokožku, získaných z Centier zdravej pokožky, vyplýva, že hlavnou obavou slovenských žien pri slnečnej expozícii je rakovina kože (55%), ďalej spálenie kože (45%) a v neposlednom rade predčasné starnutie kože (42%). Len 18 percent žien používa vysoký ochranný faktor (SPF). Dni slnka bez rizika nadväzujú na celosvetové osvetové podujatie unikátneho rozsahu. Odborným garantom projektu je Slovenská dermatovenerologická spoločnosť.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: