MZ SR: Vzdelávanie medikov na Slovensku a v USA je na rovnakej úrovni

Vzdelávanie na slovenských a amerických lekárskych fakultách je na rovnako kvalitnej úrovni. Tento fakt môže byť podnetom pre amerických študentov, aby sa uchádzali o štúdium na Slovensku. 

Vyplýva to zo záverov porovnávacieho hodnotenia úrovne vzdelávania na lekárskych fakultách oboch krajín, ktoré dnes ministrovi zdravotníctva SR Ivanovi Valentovičovi odovzdal veľvyslanec Spojených štátov amerických v SR Vincent Obsitnik. Išlo pritom o prvú oficiálnu návštevu Obsitnika na Ministerstve zdravotníctva SR. "Veľvyslanec Obsitnik vyzdvihol výsledky tejto analýzy a zároveň informoval, že Slovenská republika nefiguruje na Special 301 Watch List 2008, kde sú zaradené krajiny, v ktorých sa nedodržiava ochrana duševného vlastníctva," informuje na svojej internetovej stránke rezort zdravotníctva. 

Veľvyslanec sa zaujímal o aktuálnu situáciu v rezorte, vývoj v oblasti zdravotných poisťovní, ochranu duševného vlastníctva, o tvorbu cien liekov a legislatívu, ktorú ministerstvo zdravotníctva pripravuje.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: