Komora sestier podporuje rokovania zdravotníckych odborárov v Bruseli

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) vyjadruje podporu aktivitám Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS), ktorý chce poukázať na aktuálnu situáciu v rezorte zdravotníctva na rokovaní Ekonomického a sociálneho výboru v Bruseli. "Problémy rozdielneho odmeňovania za obdobne náročne vykonávanú prácu sú najmarkantnejšie u sestier a pôrodných asistentiek. V zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, obcí a miest a neziskových organizácií, sú mzdy sestier o 6000 Sk (193 eur) i viac nižšie v porovnaní so zariadeniami, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva," informovala dnes TASR prezidentka SKSaPA Mária Lévyová. 

Komora sestier vyjadruje morálnu podporu aj aktivitám Slovenskej lekárskej únie špecialistov, ktoré sú naplánované na 30. mája 2008. Jej prezident Andrej Janco vyzval všetkých zdravotníkov na spoločný protest v podobe Dňa zdravia zdravotníkov. V piatok by tak mali zdravotníci podľa Janca absentovať na svojich pracoviskách zo zdravotných dôvodov, čím chcú dať najavo nespokojnosť so svojím postavením v spoločnosti. Prezident špecialistov odporúča súkromným ambulanciám celodennú neprítomnosť, zamestnancom štátnych zariadení minimálne hodinovú neprítomnosť. Janco chce prostredníctvom protestu poukázať na to, že zdravotníctvo sa bez zdravotníkov nezaobíde.

Komora sestier žiada, aby zdravotnícky zamestnávatelia a zamestnanci boli opäť zaradení do zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. "Garancia minimálnych taríf pre odmeňovanie jednotlivých pracovných kategórií by opätovne umožnila odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek na základe ich dosiahnutého vzdelania, náročnosti pracovných činností, dĺžky odbornej praxe, fyzickej a psychickej záťaže," konštatovala Lévyová. Ako ďalej uviedla, predstavitelia odborných a odborových organizácií pôsobiacich v zdravotníctve dlhodobo žiadajú vládu SR o dofinancovanie rezortu zdravotníctva v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR. "Žiaľ, naše požiadavky na dofinancovanie rezortu neboli súčasnou vládou akceptované a ani tie predošlé vlády za takmer dvadsať rokov nenašli sľubované finančné zdroje, ktoré mali byť predpokladom plnenia predvolebných sľubov daných verejnosti a zdravotníkom," uviedla Lévyová. 

"Zlyhávanie slovenského zdravotníctva je spojené s nedostatkom finančných zdrojov v systéme," uvádza sa v stanovisku komory. Dofinancovanie rezortu je podľa nej prvoradým predpokladom skvalitňovania zdravotnej starostlivosti, riešenia personálnej poddimenzovanosti a aj predpokladom zlepšovania vzťahu pacient – zdravotnícky pracovník, lekár, sestra.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: