LRV prerokuje novelu interrupčného zákona, niektoré organizácie majú výhrady

Legislatívna rada vlády sa bude v utorok 10. júna zaoberať novelou zákona o umelom prerušení tehotenstva. Po nadobudnutí platnosti bude môcť žena v prípade geneticky chybného plodu podstúpiť interrupciu do 24 týždňov trvania tehotenstva. V súčasne platnej legislatívnej norme sa táto lehota nenachádza. Návrh z dielne ministerstva zdravotníctva má zosúladiť právnu úpravu s nálezom Ústavného súdu (ÚS) SR zo 4. decembra minulého roka. Na jeho základe musí byť 24-týždňová hranica pre umelé prerušenie tehotenstva z dôvodu genetického porušenia plodu zakotvená v zákone a nie iba vo vyhláške. 

Zmena zákona však zachováva základy doterajšej právnej úpravy umelého prerušenia tehotenstva, ktorých ústavnosť potvrdil ÚS SR. Naďalej tak bude i v tomto prípade platiť, že s interrupciou musí žena súhlasiť. Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. októbra tohto roka. Napriek tomu, že rezort zdravotníctva uskutočnil so zástupcami hromadnej pripomienky k návrhu zmeny zákona stretnutie, rozpory sa odstrániť nepodarilo. Občianske združenie Fórum života ako tiež Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov poukazovali na diskrimináciu nenarodených detí pre ich predpokladané genetické postihnutie. Do materiálu žiadali doplniť, aby nebolo možné prerušiť tehotenstvo pri geneticky chybnom vývoji plodu po uplynutí lehoty stanovenej v paragrafe štyri, teda po 12. týždni trvania gravidity. Centrum pre bioetickú reformu chcelo celý zákon zrušiť úplne. 

Plénum ÚS SR vyhovelo koncom minulého roka časti návrhu skupiny 31 poslancov vo veci nesúladu interrupčného zákona s Ústavou SR. Uznalo nesúlad vyhlášky ministerstva zdravotníctva z roku 1986 s Ústavou SR, ktorá umožňuje prerušiť tehotenstvo z genetických dôvodov do 24 týždňov jeho trvania. Na základe rozhodnutia ÚS všetky podstatné spoločenské otázky musia byť upravené zákonom. Lehota na vykonanie prerušenia tehotenstva predstavuje podstatnú otázku zákonnej úpravy, ktorá musí byť upravená iba zákonom a nie vyhláškou. Išlo o najstaršie nevyriešené podanie. Skupina zákonodarcov zo SMK, SNS, HZDS, najmä však z KDH v roku 2001 namietala, že zákon je v rozpore s ústavným právom na ochranu života ešte pred narodením. Iniciatíva poslancov bola reakciou na neúspešný pokus presadiť zákaz interrupcií do novely Ústavy SR v roku 2001.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: