Rotavírusové hančky môžu viesť až k hospitalizácii

Rotavírusové hnačky sú najčastejšou príčinou závažných hnačkových ochorení v skorom detskom veku. Rotavírus infikuje povrch črevnej výstelky a spôsobuje ťažkú formu gastroenteritídy – zápal žalúdka a tenkého čreva. 

Vďaka rotavírusu je črevo menej schopné absorbovať vodu a esenciálne minerálne látky, čo môže viesť k dehydratácii. Poškodenie trvá obyčajne od štyroch do ôsmich dní. V tomto období sú prítomné príznaky ako vodnaté hnačky, vracanie, horúčka a bolesti brucha. U najzávažnejších prípadov dehydratácia môže byť kritická a viesť až k nevyhnutnosti hospitalizácie. Podľa najnovšieho prieskumu, ktorý sa uskutočnil na Detskom oddelení Fakultnej nemocnice v Trenčíne pod vedením primára Pavla Šimurku a Márie Štefkovičovej v rokoch 2006 až 2007, počet rotavírusových ochorení u detí do piatich rokov tvorí až 43 percent všetkých hospitalizovaných gastroenteritíd. Podľa štatistík bolo v rokoch 2006 až 2007 hospitalizovaných 2259 pacientov do piatich rokov s rotavírusovou hnačkou.

Rotavírusy sú vysoko nákazlivé a obyčajne sa šíria fekálno-orálnym prenosom, pri prenose vírusu z infikovanej stolice na ruky a potom do úst. Sú vysoko rezistentné na väčšinu čistiacich prostriedkov, a preto sa deti môžu infikovať aj z kontaminovaných povrchov v domácnosti, miestností na hranie a hračiek. Vírus sa ľahko prenáša v uzatvorených priestoroch, ako sú detské lôžkové oddelenia v nemocniciach, škôlkach a v domácom prostredí. Čím je dieťa mladšie, tým je vyššia pravdepodobnosť výskytu závažných príznakov. Prvá infekcia dieťaťa rotavírusom je najzávažnejšia. Vek dieťaťa od šiestich mesiacov do dvoch rokov, keď je najviac zraniteľné, je aj vekom, v ktorom je ochorenie najzávažnejšie. Rotavírusové hnačky môžu preto postihnúť celú rodinu.

Za najlepší prístup v prevencii ťažkej hnačky a vracania spôsobených rotavírusmi sa považuje očkovanie. Malo by sa uskutočniť do šiestich mesiacov veku dieťaťa, pretože práve u najmladších detí je vyššie riziko závažného priebehu ochorenia. TASR o tom informovala Katarína Gudiaková zo Snowball Communications s.r.o.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: