Rooseveltova nemocnica získala certifikát kvality

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici úspešne ukončila proces certifikácie systému manažmentu kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001. Záverečný audit v nemocnici vykonala certifikačná organizácia Certicom. Certifikát o splnení noriem dnes slávnostne odovzdal riaditeľovi nemocnice Jánovi Šulajovi riaditeľ certifikačnej autority Slavomír Juráček. Rovnaké úradné osvedčenie spoločnosť pred dvoma mesiacmi odovzdala aj známej Univerzitnej nemocnici AKH vo Viedni.

Nastavený systém podľa Šulaja poskytne kvalitné služby v celoeurópskom meradle a bude výhodou pre všetkých pacientov v regióne, ale aj pre klientelu z celého Slovenska. Úroveň riadenia je podľa neho zárukou aj pre všetky zdravotné poisťovne na trhu, že služby banskobystrickej nemocnice pre ich poistencov sú na najvyššej úrovni. Systém kvality budú každoročne kontrolovať a každé tri roky sa uskutoční jeho recertifikácia. Certifikát pre Nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta platí v oblasti štandardnej a špecializovanej ústavnej i ambulantnej zdravotnej starostlivosti, špeciálnej multidisciplinárnej starostlivosti v centrách orgánov i transplantácií, vrátane odberu orgánov a tkanív od darcov a podobne. „Viete, keď sa zavádzala táto novinka, nebolo tu veľké nadšenie, ale nakoniec sme zistili, že v mnohých procesoch, ktoré máme, to zjednoduší administratívu, sprehľadní toky. Vieme určiť aj konkrétne zodpovednosti a klásť na ľudí konkrétne úlohy. Preto sme sa rozhodli pre kvalitu,“ uviedol riaditeľ Šulaj.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: