Voda v studničkách v Slovenskom raji sa postupne skvalitňuje

Voda v studničkách blízko turistických chodníkov v Slovenskom raji sa postupne skvalitňuje. Podľa výsledkov analýzy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Spišskej Novej Vsi, ktorý kontroloval kvalitu vody v 21 prameňoch a studničkách Slovenského raja, len v šiestich bola voda nevhodná na pitie. Turisti by nemali piť vodu z prameňov Sokol v Čiernej doline, Rybníky - pod Lanovkou v Novoveskej Hute, zo Skromnej studničky na Košiarnom briežku, Sokolského prameňa na Čingove, studničky na Klauzoch a vyvieračky v Zejmarskej rokline - Geravách. Mikrobiologický rozbor vody z týchto lokalít potvrdil prítomnosť baktérií. Vo vode zo Sokolského prameňa namerali aj zvýšenú hodnotu mangánu. 

Vzorky vody z ostatných prameňov a studničiek v Slovenskom raji boli vyhovujúce. Monitoring vôd bude pokračovať aj po skončení letnej turistickej sezóny a tiež v ďalších rokoch. výsledky dajú odpovede na otázku, či trend skvalitňovania vody v turisticky atraktívnom prostredí Slovenského raja bude pokračovať.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: