Ak VšZP nezmení návrh terajšej zmluvy,môže to znamenať zánik nemocnice v Ilave

Obyvatelia Ilavy majú strach, že prídu o nemocnicu v ich meste. Toho, že 85.000 pacientov, ktorí patria do spádovej oblasti ich nemocnice možno príde o ľahko dostupnú zdravotnú starostlivosť sa už obáva aj ilavský primátor Štefan Daško. Riaditeľ nemocnice Marián Brídik tvrdí, že ak návrh zmluvy od Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) zostane v terajšej podobe, nemocnica končí. Stále však verí, že rokovania súčasný návrh zmiernia. VšZP dnes pre TASR potvrdila, že podrobnosti budú ešte predmetom ďalších rokovaní.

"Sám nemám dostatok relevantných informácií od zodpovedných orgánov a inštitúcií. Mám informácie od zamestnancov nemocnice, ale i občanov Ilavy, ktorí ma informovali o tom, že v súčasnosti sa rozhoduje o ďalšej existencii nemocnice a rozsahu jej fungovania," povedal primátor na dnešnej tlačovej konferencii. "Za mesto i za občanov môžem povedať to, že máme eminentný záujem o to, aby nemocnica, ktorá tu funguje od polovice 60. rokov, fungovala aj naďalej," zdôraznil. Dodal, že ak sú kroky, ktoré v súčasnosti robí VšZP objektívne, malo by to byť aj zdôvodnené a mala by fungovať komunikácia s verejnosťou i so zamestnancami.

Riaditeľ ilavskej nemocnice Marián Brídik tvrdí, že 10. júna bol informovaný, že v nemocnici sa nezazmluvní iba jedno oddelenie, a to doliečovacie. "30. júna o pol tretej som dostal návrh zmluvy, kde mi nezazmluvnili päť oddelení, a to chirurgické, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, detské, doliečovacie a oddelenie dlhodobo chorých. V podstate tento stav, ak by takto zotrval by znamenal viac-menej ukončenie činnosti nemocnice," povedal dnes Brídik. Zvyšné tri oddelenia, ktoré zostali v nemocnici zazmluvnené, teda interné a gynekológia a pôrodníctvo a paliatívne by finančne neutiahli chod nemocnice. Ako uviedol, obrátil sa na generálnu riaditeľku VšZP, aby prehodnotila tento stav a verí, že je to ešte v štádiu riešenia. "Snáď sa k nejakému spoločnému riešeniu dopracujeme," zdôraznil. Podľa neho by sa o ďalšom osude nemocnice malo rozhodnúť už v priebehu budúceho týždňa. "Takáto obrovská reštrikcia sa predsa nemôže konať pár hodín pred začatím jej účinnosti," povedal. Ak ste však poistencom VšZP a chcete ísť na operáciu na chirurgické oddelenie do tejto nemocnice, vás už v súčasnosti nikto neprijme. Od 1. júla totiž nemocnica neprijíma týchto poistencov VšZP na nimi nezazmluvnené oddelenia. Tí by mali byť prijímaní buď v nemocnici v Považskej Bystrici alebo v Trenčíne.

Ak skutočne dôjde k najhoršiemu a ilavská nemocnica zanikne, o prácu príde takmer 300 ľudí. VšZp sa k otázke, či nepovažuje tento krok voči nemocnici za likvidačný vyjadrila stručne: "Úlohou VšZP je nákup zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov a túto úlohu si dôsledne plní," uviedla jej hovorkyňa Petra Balážová. Kroky, ktoré realizuje VšZP v rámci optimalizácie nákupu zdravotnej starostlivosti podľa nej smerujú k zvyšovaniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti pre ich poistencov. "Zdravotnú starostlivosť našim poistencom zabezpečíme v nemocnici v Trenčíne, ktorá poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť, prípadne nemocnici v Považskej Bystrici," uviedla Balážová. Zároveň však potvrdila, že podrobnosti návrhu zmluvy ilavskej nemocnici ešte budú predmetom ďalších rokovaní. V budúcnosti, ak budú vytvorené podmienky, VšZP zvažuje posilniť ambulantnú, respektíve diagnostickú zdravotnú starostlivosť.

Ilavčania sú rozhorčení: "Čo si už oni myslia? Všetko zrušiť a čo potom? Pôjdeme sa pásť? Koľké roky som platil...," povedal Ivan Opát. "Človek by musel dochádzať buď do Trenčína alebo do Považskej Bystrice, a to je ďaleko. Je to na hlavu postavené," povedal Jozef Pagáč. "Bola by to pre mňa obrovská komplikácia. Som zrakovo postihnutá a tu v Ilave sa viem orientovať. Keby som mala chodiť do inej nemocnice, musel by so mnou ísť sprievodca," zdôraznila Alena Tomanová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: