Zdravotníctvo získalo v roku 2007 z verejného poistenia 88,3 miliardy Sk

Zdravotníctvo malo v roku 2007 k dispozícii 88,3 miliardy Sk (2,9 miliardy eur) z verejného zdravotného poistenia, čo je o deväť miliárd Sk (297 miliónov eur) viac ako v predchádzajúcom roku. Celkové disponibilné zdroje zdravotníctva predstavovali 120,6 miliardy Sk (3,98 miliardy eur), čo predstavuje oproti roku 2006 nárast o 12,7 percenta. Za tovary a služby nehradené z verejných zdrojov sa v zdravotníctve vynaložilo 28 miliárd Sk (924 miliónov eur). 

Ako ďalej vyplýva zo správy Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, najväčší nárast verejných zdrojov sa zaznamenal u prostriedkov od poistencov štátu v dôsledku zmeny percenta sadzby poistného v prvých štyroch mesiacoch roka zo štyroch na päť percent, ako aj dôsledkom rastu základne pre výpočet poistného. Táto zmena sa týkala poistencov, za ktorých poistné odvádzal štát. Systém verejného zdravotného poistenia zaznamenal v roku 2007 aj niekoľko významných legislatívnych zmien. V januári tohto roku tak vstúpila do platnosti novela zákona o zdravotných poisťovniach, z ktorej vyplýva, že musia vrátiť zisk z verejného zdravotného poistenia späť do systému zdravotníctva. Novela zároveň upravila maximálnu výšku výdavkov na správnu réžiu poisťovní zo štyroch na 3,5 percenta.

Uplynulý rok priniesol aj novelu vládneho nariadenia o verejnej minimálnej sieti obsahujúcu zoznam 34 zdravotníckych zariadení, s ktorými sú poisťovne povinné uzatvoriť zmluvný vzťah.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: