Malých pacientov navštevujú klauni

Detská fakultná nemocnica v Banskej Bystrici ožije v utorok 8. júla špeciálnou vizitou doktorov klaunov - Marianky, Vladka a Danielky, na ktorú sa chlapci a dievčatá na rozdiel od veľkej, riadnej vizity vždy veľmi tešia. Program pre malých pacientov v spolupráci so Základnou školou pri Detskej fakultnej nemocnici pripravuje Park kultúry a oddychu (PKO) v Banskej Bystrici.

Ako dnes povedala TASR Lýdia Baranová, projekt banskobystrického PKO je ojedinelý aj v rámci celého Slovenska predovšetkým preto, že nepracujú ako nadácia, ale z prostriedkov mesta Banská Bystrica a grantových systémov Ministerstva kultúry SR a Banskobystrického samosprávneho kraja. „Náš projekt je najdlhšie trvajúci na Slovensku. Naši klauni rozdávajú smiech tam, kde je obyčajne smútok, v detských onkologických oddeleniach. Cielená aplikácia pozitívnych emócií je súčasťou liečebnej terapie ťažko chorých detí," konštatovala Baranová. Podobný projekt uskutočňujú v mnohých detských onkologických klinikách a aj školenie klaunov robia ľudia, ktorí majú množstvo skúsenosti z iných zariadení takéhoto typu. Baranová podčiarkla, že zapojenie sa banskobystrického parku kultúry a oddychu do projektu Červený Nos Clowndoctors je dôkazom toho, že aj kultúrne zariadenia sú schopné a ochotné neustále rozširovať a obohacovať svoju činnosť a prispôsobovať ju potrebám spoločnosti.

„Klauni prinášajú každý utorok smiech, čo je pozitívna stimulácia dlhodobo hospitalizovaných detských pacientov, ktorým chýbajú podnety z vonkajšieho prostredia. Projekt deti napĺňa radosťou. Má povzbudivý účinok na intelekt dieťaťa, zahŕňa v sebe impulzy, ktoré sú predmetom nielen okamžitého pozitívneho vnímania, ale z dlhodobého hľadiska aj predmetom a témou ďalších rozhovorov. Zároveň sú základom pocitového porovnávania a podkladom pre rozvoj fantázie detí," uviedla Baranová. Pacienti sú hospitalizovaní spravidla veľmi dlho, častokrát mesiace i roky a klaun im ponúka niečo na rozptýlenie a zábavu každý týždeň. Počet zdravotných klaunov v Banskej Bystrici však stále nie je dostačujúci a Park kultúry a oddychu spoločne s občianskym združením Červený Nos Clowndoctors bude túto situáciu riešiť v najbližšom období ďalším výberom a následným odborným tréningom vybraných zdravotných klaunov.

Okrem pravidelných utorkových návštev klaunov organizuje Park kultúry a oddychu v Banskej Bystrici každý štvrtok divadielka alebo kreatívne dielne. Za rok uskutoční okolo 30 divadelných predstavení a 40 návštev zdravotných klaunov. Medzi pravidelných účinkujúcich patria aj banskobystrickí bábkoherci. Každé predstavenie vidí asi 40 malých pacientov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: