Zdravotníctvo získalo v roku 2007 z verejného poistenia 88,3 miliardy Sk

Zdravotníctvo malo v roku 2007 k dispozícii 88,3 miliardy Sk (2,9 miliardy eur) z verejného zdravotného poistenia, čo je o deväť miliárd Sk (297 miliónov eur) viac ako v predchádzajúcom roku. Celkové disponibilné zdroje zdravotníctva predstavovali 120,6 miliardy Sk (3,98 miliardy eur), čo predstavuje oproti roku 2006 nárast o 12,7 percenta. Za tovary a služby nehradené z verejných zdrojov sa v zdravotníctve vynaložilo 28 miliárd Sk (924 miliónov eur). 

Ako ďalej vyplýva zo správy o stave verejného zdravotného poistenia Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, ktorú dnes kabinet vzal na vedomie, najväčší nárast verejných zdrojov sa zaznamenal u prostriedkov od poistencov štátu v dôsledku zmeny percenta sadzby poistného v prvých štyroch mesiacoch roka zo štyroch na päť percent, ako aj dôsledkom rastu základne pre výpočet poistného. Táto zmena sa týkala poistencov, za ktorých poistné odvádzal štát. Počas uplynulého roku vykonávalo na Slovensku verejné zdravotné poistenie šesť zdravotných poisťovní, ktoré ku koncu roka evidovali takmer 5,3 milióna poistencov. K začiatku roka 2007 zmenilo zdravotnú poisťovňu viac ako 716.000 poistencov. Najvyšší prírastok poistencov zaznamenala poisťovňa Union a najvyšší úbytok Všeobecná zdravotná poisťovňa. 

Zdravotné poisťovne vykázali príjmy 88,9 miliardy Sk (2,95 miliardy eur). Po odpočítaní výdavkov z prerozdelenia zdravotné poisťovne vykázali výdavky spolu vo výške 88,3 miliardy Sk (2,9 miliardy eur). Najvyšší podiel na výdavkoch spolu predstavovali výdavky na zdravotnú starostlivosť - 93,9 percenta. Hospodárenie zdravotných poisťovní za rok 2007 skončilo kladným hospodárskym výsledkom vo výške 436,9 milióna Sk (14,5 milióna eur). Poisťovne finančne uznali zdravotnícke výkony v hodnote 83,3 miliardy Sk (2,76 miliardy eur). V roku 2007 sa druhýkrát uplatnil inštitút ročného zúčtovania poistného (RZP). Skutočná výška výberu poistného z RZP za rok 2006 vykonaného v roku 2007 predstavovala 945,4 milióna Sk (31,4 milióna eur), čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom menej o 0,6 milióna Sk (19.916 eur).

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: