Pažitný: Verieľ oddlžoval efektívne, transparentne a dôveryhodne

Proces oddlžovania zdravotníctva cez spoločnosť Veriteľ za minulej vlády bol efektívny, transparentný a dôveryhodný. Na tlačovej besede to dnes povedal bývalý člen Dozornej rady Veriteľa Peter Pažitný. Spolu s Tomášom Szalayom vytvoril internetovú stránku www.veritel.sk, ktorá vysvetľuje celý proces oddlžovania zdravotníctva prostredníctvom Veriteľa, pričom obsahuje aj kompletný zoznam všetkých subjektov, ktorým Veriteľ vyplatil pohľadávky voči zdravotníckemu sektoru. Databáza sa dá zoraďovať podľa čísla dokladu, dátumu, sumy, IČA, príjemcu i popisu transakcie. „Každá jedna koruna, každý halier je zdokumentovaný," konštatoval Pažitný. Na stránke môžu občania získať informácie o vzniku, orgánoch i zániku Veriteľa, systéme oddlžovania pred Veriteľom, spôsobe fungovania spoločnosti, legislatíve v oblasti oddlžovania, uznesenia vlády k Veriteľovi, vyčíslenie pôsobenia, výsledky auditu a kontroly i najčastejšie mýty o Veriteľovi. Obsahuje aj tzv. dlhové hodiny, ktoré zobrazujú aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti.

Pažitný zdôraznil, že mýtus o skartovaní dokumentov spoločnosti je nepravdivý. „Na ministerstvo financií odovzdala likvidátorka spoločnosti viac ako 600 balíkov dokumentov. Keď ich dáme na seba, získame vežu vysokú 184 metrov," poznamenal. Na internetovej stránke je aj odovzdávací zoznam Veriteľa z 15. júna 2006 so zoznamami jednotlivých balíkov a všetkými zmluvami o postúpení pohľadávok, dohodami o započítaní odpustení dlhu, dohodami o prevzatí dlhu. „Je tam všetko odovzdané, ako odovzdané malo byť," povedal Pažitný. Spolu s bývalou členkou dozornej rady Jankou Červenákovou spresnili, že funkciu vykonávali bezplatne rovnako ako ostatní členovia dozornej rady. Plat poberalo predstavenstvo a zamestnanci spoločnosti, adekvátny vykonávanej činnosti.  

Likvidácia Veriteľa bola podľa Pažitného prirodzeným krokom, pretože naplnil svoju agendu a nemalo zmysel držať ho pri živote. Podľa neho likvidácia prebehla v súlade so zákonom. Pripomenul, že rozhodla o nej Valná hromada ešte v decembri 2005, keď sa nevedelo o predčasných parlamentných voľbách. Ministrovi financií Jánovi Počiatkovi ponúkli Pažitný a spol. pomoc pri nakladaní s dokumentmi o Veriteľovi, minister ju nevyužil.

Celkovo Veriteľ oddlžil zdravotnícke zariadenia v objeme 27,7 miliardy Sk (920 miliónov eur) za 13,675 miliárd Sk (450 miliónov eur), ušetril tak 14,1 miliardy Sk (470 miliónov eur). Ušetrilo sa spôsobom, že veritelia sa dobrovoľne výmenou za istotu hotových peňazí vzdali časti istiny v prospech štátu vrátane penále a príslušenstva k istine. Ako zaujímavosť Pažitný povedal, že firmy Facon terajšieho predsedu parlamentu Pavla Pašku oddlžil Veriteľ vo výške 17 miliónov Sk (560 tisíc eur). Parlament aj vláda prijali správu vypracovanú Počiatkom o výsledkoch preverenia činnosti spoločnosti Veriteľ za celé obdobie jej existencie. Správa nevylučuje, že k oddlženiu zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s., došlo v korupčnom prostredí. 

Počiatek konštatoval, že chýba množstvo dokumentov, činnosť Veriteľa sa tak nedá podrobne preveriť. Na likvidáciu spoločnosti podľa neho neexistoval zákonný dôvod, podľa neho možno niekto mal záujem o jej zánik, aby sa nedala bližšie rozanalyzovať jej činnosť.  Počiatek upozornil, že chyba sa stala hneď pri samotnom zakladaní Veriteľa. Hoci spoločnosť nakladala s približne 20 miliardami Sk (660 miliónov eur) verejných zdrojov, nestanovili sa pravidlá nakladania s peniazmi, nedefinoval sa spôsob oddlžovania a nešpecifikoval sa ani systém fungovania Veriteľa. Korupčné prostredie pri oddlžovaní nemožno podľa ministra financií vylúčiť aj preto, lebo Veriteľ niektorým dlžníkom kompenzoval okrem istiny aj výšku úrokov a penále, pričom iným iba istinu alebo jej časť.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: