Železničná nemocnica začne s laserovými operáciami kŕčových žíl

Železničná nemocnica s poliklinikou (ŽNsP) v Košiciach má k 1. júlu uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami (ZP). Od budúceho týždňa začne ponúkať pacientom laserové operácie kŕčových žíl. Nemocnica tak bude podľa slov jej riaditeľa Michala Adamiho jediným zdravotníckym zariadením s takouto ponukou v Košiciach a blízkom okolí.

"So ZP máme štandardné vzťahy. Ani jeden poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nie je spokojný s objemami, preto robíme ďalšie činnosti, aby sme pritiahli tzv. samoplatcov. Dnes končíme projekt totálnej endoprotézy, kde sme dva mesiace mali odborníkov z Čiech, ktorí zaúčali našich ortopédov. Otvorili sme ortopedické oddelenia, ktoré nám nad rámec zazmluvnili tri ZP. Ľudia sú spokojní a vyžadovali od ZP, aby mohli byť operovaní u nás," informoval na dnešnej tlačovej konferencii v Košiciach Adami. Od pondelka 21. júla nemocnica začne ponúkať novú službu. "Začíname s programom Varixy. Ideme operovať kŕčové žily laserom, čo bol podnet od pacientov z okolia, ktorí museli za týmto výkonom dochádzať do iných centier, ako je Žiar nad Hronom alebo Bratislava," dodal Adami. Operácia bude čiastočne hradená ZP. Pacient zaplatí len cenu laserového vlákna, t.j. 8500 Sk (282,15 eura) na jeden zákrok.

Majoritným vlastníkom spoločnosti Železničné zdravotníctvo Košice je finančná skupina J&T. Počnúc 1. aprílom 2006 má daná spoločnosť v dlhodobom prenájme zariadenie ŽNsP od Železníc SR. "Po dvoch rokoch ozdravného procesu je spoločnosť schopná plniť si svoje záväzky riadne a včas. Nezadlžuje sa. So starými dlhmi, ktoré sme prevzali, sa vysporiadala, či už dohodou s veriteľmi alebo uhradením z úverových zdrojov. Dosahujeme vyrovnané hospodárenie. Nevytvárame žiaden dlh. Od apríla 2006 bolo v rámci nemocnice preinvestovaných vyše 17 miliónov korún (564 297 eur) do prístrojového vybavenia či rekonštrukcie priestorov," informoval Martin Kundrát zo ŽNsP.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: