Nové ceny doplatkov za lieky budú od októbra

Na jeseň čakajú Slovákov zmeny v doplácaní za lieky. Bez doplatkov bude celkom 1456 liekov, v súčasnosti ich je 1432. Ministerstvo zdravotníctva pripravilo novú kategorizáciu liekov s plánovanou účinnosťou od 1. októbra 2008. Nové znenie pripravil rezort v nadväznosti na nové žiadosti výrobcov.

Zoznam obsahuje celkom 4597 liekov. Najviac, 20 Sk (0,66 eura) budú pacienti doplácať pri 498 liekoch. Počet liekov s doplatkom od 20 do 50 Sk (0,66 do 1,66 eura) je 829. Od 50 do 100 Sk (1,66 do 3,32 eura) sa bude doplácať pri 869 liekoch a viac ako 100 Sk (3,32 eura) budú Slováci potrebovať pri 945 liekoch. Z celkového počtu liekov tak bude 42,5 percenta liekov bez doplatku pacientov alebo s doplatkom do 20 Sk (0,66 eura). Zo zoznamu liekov bolo vyradených celkovo 71 liekov, pričom 17 liekom sa skončila platnosť rozhodnutia o registrácii lieku k 30. septembru 2008 a ich vyradenie podľa MZ SR neohrozuje dostupnosť žiadnej liečby.

Nižšie ceny porovnateľných liekov v rámci cenovej súťaže výrobcov umožňujú podľa rezortu šetriť verejné zdroje a správne umiestniť ušetrené zdroje na nové lieky s dokázaným účinkom. Podľa ministerstva sa doplatky pacientov zvyšujú len u vybraných liekov bez zjavne dokázaného a potvrdeného účinku na priebeh ochorenia podľa posledných medicínskych štúdií. Cieľom novej kategorizácie je využiť tlaky zo strany MZ SR na zníženie konečných cien liekov, čo má za následok prostredníctvom konkurenčného prostredia v rámci porovnateľných liekov šetrenie verejných zdrojov a znižovanie doplatkov pacientov a následne možnosť zaradenia najnovších liekov zväčša finančne nákladných – určených na liečbu ťažkých foriem ochorení.

Súčasná kategorizácia platí od 1. júla 2008. Liekov, pri ktorých si pacient dopláca najviac 20 Sk (0,66 eura) je v súčasnosti 547. Od 20 Sk (0,66 eura) do 50 Sk (1,66 eura) doplácajú pacienti na 860 liekov. Osemnásť percent liekov, čo je presne 826, je s doplatkom od 50 Sk (1,66 eura) do 100 Sk (3,32 eura). S doplatkom nad 100 Sk (3,32 eura) je v súčasnom zozname 879 liekov. Od 1. júla platí aj Vyhláška MZ SR ustanovujúca zoznam liekov, pri ktorých nie je možný výdaj náhradného generického lieku. Ak má teda pacient pocit, že platí za lieky veľa, mal by sa v lekárni informovať o možnej náhrade lieku. Nie je však pravidlom, že originál je vždy drahší ako generikum. "Prakticky na každé ochorenie existuje viacero druhov liekov. Lekár má možnosť z počtu plne hradených liekov predpísať pacientovi liek bez doplatku alebo s minimálnym doplatkom," radí ministerstvo.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: