Bristol-Meyrs Squibb uvádza program Zaistenie budúcnosti pre HIV pacientov

Spoločnosť Bristol-Meyrs Squibb (NYSE: BMY) a nadácia Bristol-Meyrs Squibb Foundation dnes oznámili rozbehnutie technického asistenčného programu (TAP) nazvaného SECURE THE FUTURE(R). Program je iniciatívou na inovačné predávanie zručností, ktoré majú komunitám v krajinách ťažko postihnutými AIDS pomôcť optimalizovať poskytovanie služieb pre komplexnú liečbu a manažment HIV. SECURE THE FUTURE umožňuje komunitne založeným skupinám a jednotlivcom identifikovať potreby, zaviesť riešenia, zapojiť a posilniť svoje zdroje a vybudovať kapacitu na zdokonalenie účinnosti a udržateľnosti komunitných programov pomoci.

Nový program SECURE THE FUTURE TAP predstavuje konsolidáciu úspechov, skúseností a poznatkov z deviatich rokov trvania programu, ktorý je najväčším korporačným filantropickým projektom svojho druhu na boj s HIV/AIDS v subsaharskej Afrike. Program sa od svojho založenia v roku 1999 podujal poskytnúť 150 miliónov dolárov v 12 afrických krajinách so špeciálnym dôrazom na podporné komunitné programy, starostlivosť o deti a budovanie infraštruktúry. Poznatky z podporných komunitných programov SECURE THE FUTURE budú ďalej odovzdané pomocou workshopov zameraných na zručnosti a pomocou prezentácií expertov počas Medzinárodnej konferencii o AIDS v Mexico City tento týždeň.

"Program SECURE THE FUTURE od spoločnosti Bristol-Meyrs Squibb spolupracoval s komunitnými partnermi v Afrike počas posledných deviatich rokov, aby sa vyvinuli nové prístupy adresovania epidémie AIDS v ťažko postihnutých komunitách s obmedzenými zdrojmi," povedal prezident nadácie Bristol-Meyrs Squibb John Damonti. "Podstatná časť práce nášho tímu a našich partnerov v implementácii HIV služieb nám poskytla jedinečnú perspektívu pohľadu na to, čo funguje a čo je potreba zmeniť. Tento nový technický asistenčný program predstavuje ďalší rozvoj nášho záväzku budovať praktické a udržateľné riešenia, ktoré budú oslovovať skutočné potreby tak zdravotníckych profesionálov, ako aj príjemcov pomoci," dodal Damonti.

Program SECURE THE FUTURE využíva zbor viac ako 50 expertov na prácu v komunitných skupinách a s jednotlivcami, pričom poskytuje vysoko prispôsobenú pomoc založenú na jedinečných potrebách a prioritách svojich príjemcov. Zbor pozostáva z programových manažérov, pracovníkov v teréne, výskumníkov, lekárov pre starostlivosť o siroty a iné zraniteľné deti, pracovníkov pre komunitnú mobilizáciu a vytváranie kapacít, a z expertov v oblastiach monitoringu a vyhodnocovania, zabezpečenia potravín a expertov na aktivity zamerané na zhromažďovanie príjmov, systém organizácie a finančný manažment. SECURE THE FUTURE poskytuje plnú podporu pre nasadenie členov zboru asistenčného programu, použitie nástrojov a dodaných služieb.

SECURE THE FUTURE TAP opakuje lekcie, skúsenosti a úspešné modely programu SECURE THE FUTURE a podporuje spoločenské podnikanie, aby sa optimalizovala udržateľnosť. Partneri sú vybavení vedomosťami a zdrojmi, aby nové vedomosti mohli predávať ďalším. Okrem toho je sieť SECURE THE FUTURE schopná spojiť nevládne organizácie (NGO) a komunitne založené organizácie (CBO) s príslušnými partnermi, aby požiadali o základné zdroje pre iniciatívy.

"Pomocou asistenčného technického programu chceme ďalej poskytovať celkový prístup k určovaniu potrieb a navrhovaniu a zavádzaniu riešení, ktoré sú šité na miestne podmienky. Naša podpora pre spoločenské podnikanie pridáva nový rozmer, ktorý, dúfame, pomôže komunitám a rodinám zaistiť svoju finančnú bezpečnosť a udržateľnosť," povedal Phangisile Mtshali, riaditeľ programu SECURE THE FUTURE od spoločnosti Bristol-Meyrs Squibb v Južnej Afrike.

Žiadosť o technický asistenčný program SECURE THE FUTURE môžu záujemcovia podať cez internetovú stránku www.securethefuture.com. Programy by mali súvisieť s mandátom nadácie Bristol-Myers Squibb Foundation na premosťovanie zdravotných priepastí a riešenia nerovností a rozdielov. Prioritu dostanú aplikanti snažiaci sa o integráciu a zvýšenie komunitne založených zdrojov na podporu liečenia HIV/AIDS, o zdokonalenie starostlivosti o pacientov a o zníženie dopadu tejto choroby. Prioritne budú posudzovaní aj aplikanti, ktorí sa organizujú v spoločenskom podnikaní.

SECURE THE FUTURE na Medzinárodnej konferencii o AIDS

SECURE THE FUTURE TAP dopĺňa manuál SECURE THE FUTURE: Sedem krokov na zapojenie komunity do podporných programov liečenia HIV/AIDS (Prvé vydanie) - implementačný nástroj, ktorý poskytuje praktický, podrobný návod na dosiahnutie integrácie komunitnej mobilizácie a podporných služieb so zdravotníckou starostlivosťou pre ľudí žijúcich s HIV/AIDS v oblastiach s obmedzenými zdrojmi. Predstavitelia SECURE THE FUTURE budú vo štvrtok na Medzinárodnej konferencii o AIDS v Mexico City viesť workshop na budovanie zručností, aby nevládnym a komunitným organizáciám predstavili prevádzkové nástroje a lekcie z manuálu. Príjemcovia programu SECURE THE FUTURE budú hovoriť o svojich úspechoch a kľúčových poznatkoch z ich programov vo výstavnom stánku firmy Bristol-Meyrs Squibb počas celej konferencie.

O spoločnosti Bristol-Meyrs Squibb

Bristol-Meyrs Squibb je globálna biofarmaceutická spoločnosť, ktorej poslaním je predĺžiť a rozšíriť ľudský život. Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.bms.com

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: