Nemocnica Košice-Šaca získala do daru 13 monitorov Babysense

Dňa 7. augusta 2008 odovzdáva Nadácia Križovatka v Nemocnici Košice-Šaca a.s. 13 monitorov BabySense II v celkovej hodnote 57 850Sk.

MUDr. Slávka Virágová, primárka novorodeneckého oddelenia: “Veľmi sa tomu teším, že každý novorodenec na našom oddelení bude mať počas pobytu u nás v postieľke babysense, čo navodí pocit bezpečia nielen mamičkám, ale aj zdravotníckemu personálu. Naše oddelenie zatiaľ disponuje 12 ks apnoe monitorov. Lôžková kapacita je 25 postelí, to znamená že po tomto vzácnom dare budú všetky naše postieľky vybavené monitormi.

Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2008 s cieľom pomáhať deťom ohrozeným „Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat SIDS“. Nadácia sa snaží vybaviť monitormi BabySense všetky pôrodnícke oddelenia v nemocniciach a jednotky intenzívnej starostlivosti na celom území Slovenskej republiky. Nadácia Križovatka čerpá zo skúseností a poznatkov Nadace Křižovatka z České republiky. Celkom odovzdáme behom mesiaca júl 300 ks monitorov BABYSENSE II do 36 nemocníc vo všetkých regiónoch SR.

„ Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat (SIDS)“ apôsobuje náhlu smrť aj u úplne zdravých detí zástavou dychu v spánku (tzv. smrť v kolíske) – a to bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov! Najrizikovejší je pritom spánok v polohe na bruchu, kedy dochádza až k 80 % úmrtí! Postihuje deti v dojčenskom veku (tj. do 1 roku), najčastejšie medzi 2. – 4. mesiacom (až 70 % úmrtnosť v tejto dobe).

Incidencia SIDS je relatívne nízka, v desatinách promile, ale v civilizovaných krajinách s vysokou kvalitou života a zdravotníctva je hlavnou príčinou smrti detí v tomto veku.
Príčina syndrómu nie je doposiaľ jasná, pravdepodobne sa jedná o poruchu riadenia dychovej činnosti, ktorá vzniká už v tehotenstve (prenatálne). Na vzniku sa podieľa viac rizikových faktorov, ktoré spôsobujú nižšiu citlivosť dychového centra na zmeny koncentrácie krvných plynov (hyperkapnia, acidóza). Hlavným rizikovým faktorom je fajčenie matky (až trojnásobný výskyt SIDS u matiek – fajčiarok) a vystavenie dojčiat dymu, ďalším je nižšia pôrodná hmotnosť (nedonosené deti, dvojčatá apod.) .
Akékoľvek sťaženie dýchania dojčiat sa môže prejaviť ako rizikový faktor – napr. prikrývky, vankúš alebo hračky cez tvár, prehriatie dieťaťa, sťaženie dýchania pri spánku s dospelými v jednej posteli, prekážky v dýchacích cestách atď. Taktiež každé oslabenie detského organizmu (pri infekčných chorobách, horúčkach a zvracaní) a najmä choroby dýchacích ciest zvyšujú riziko SIDS. Diagnóza SIDS vychádza z vylúčenia iných príčin smrti a zistenie existencie niektorého z uvedených rizikových faktorov.

Internetová stránka www.prevenciasids.sk sa má stať platformou výmeny názorov, informácii a skúseností rodičov a odbornej verejnosti k problematike prevencie SIDS. Nadácia Križovatka: Táňa Tomasch, správca nadácie, Bratská 10, Bratislava, 851 01, Tel: 0911 166 156

Autor článku: Denisa Sklenárová Vančíková, MBA

Dátum zverejnenia: