Prechod na euro by slovenský pacient nemal pocítiť vo svojej peňaženke

Pacient by zavedenie eura na Slovensku nemal v nijakom prípade pocítiť vo svojej peňaženke, ak tak iba znížením cien. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol splnomocnenec vlády pre zavedenia eura na Slovensku Igor Barát. "V prípade prepočtov a následných zaokrúhľovaní z korunových súm na eurové musí byť uplatnený princíp v prospech občana, teda pacienta," vysvetlil Barát. V praxi to teda znamená, že môže dôjsť síce k miernemu, ale napriek tomu zníženiu súm, ktoré pacient bude platiť. Povinné duálne zobrazenie cien sa začne 24. augusta a toto sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. "Najneskôr 24. augusta musia pacienti v čakárňach vidieť duálne zobrazené cenníky poplatkov za zdravotnícke výkony, to isté sa týka cenníkov v lekárňach za lieky a zdravotnícke pomôcky," dodal Barát. Súčasne platný generálny zákon spolu s vykonávacou vyhláškou by mal zabezpečiť, že zavedenie eura nesmie spôsobiť akékoľvek zvýšenie cien.

Od 1. januára 2009 musia byť ceny zaokrúhľované v prospech občana. "Vo väčšine prípadov by tam žiadna zmena nastať nemala, ak by nastala, tak naozaj pôjde rádovo o niekoľko centov. To znamená o halierové, resp. korunové rozdiely," uviedol v tejto súvislosti Barát. Pri priamych platbách v zdravotníctve, ktoré sa samotného pacienta dotýkajú najviac, pomôže občanom aj eurokalkulačka. Tú má na svojej internetovej stránke zverejnené ministerstvo zdravotníctva. Okrem prepočtu ceny lieku si v nej pacienti môžu nájsť aj generickú alternatívu k svojmu lieku. Podľa generálneho riaditeľa sekcie zdravia MZ SR Adama Hochela sa tak pacienti budú môcť zorientovať v cenách liekov. 

Poplatky za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti najmä u súkromných lekárov budú pod dohľadom VÚC. Viceprezidentka Asociácie súkromných lekárov Eva Dzurilová tvrdí, že prechod na euro nebude mať pre pacienta žiadny vplyv. "V súvislosti s prechodom na euro nevznikajú žiadne nové poplatky a prepočet bude matematický, ktorý je v zmysle zákona," dodala Dzurilová. Ak sa pacientovi bude zdať, že lekár sa v prepočte slovenských korún na euro zmýlil, môže sa v prvom rade obrátiť na zdravotnú poisťovňu. "Mal by dať podnet na preskúmanie tohto postupu lekára a následne ZP môže postupovať aj v súčinnosti s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)," vysvetlil Barát. ÚDZS sa na prechod na novú menu pripravil duálnymi cenníkmi. Podľa slov Evy Šimkovej z ÚDZS úrad vykonáva dve činnosti, o ktoré žiadajú občania ako fyzické osoby. Ide o požiadavku toxikologického vyšetrenia, pitvy a následného chladenia tela. Úrad má už v súčasnosti pre spomínané prípady vypracované cenníky, ktoré obsahujú ceny nielen v slovenských korunách, ale aj v eurách.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: