Stretnutie kardioklubov bude aj o prevencii a liečbe ochorení srdca

Kúpele Dudince budú v dňoch 24. až 27. septembra miestom druhého stretnutia slovenských kardioklubov. „Cieľom tohtoročného je poskytnúť všetkým kardioklubom na Slovensku informácie, ktoré Kardioklub SK získal počas tretieho celosvetového Kongresu Medzinárodnej aliancie pacientskych organizácií (IAPO) v Budapešti, ale aj informácie súvisiace s vývojom liečby kardiovaskulárnych ochorení na Slovensku a s vývojom pacientskeho povedomia v oblasti pacientskych práv," informoval TASR predseda Kardioklubu SK Igor Chamilla.

Základnými témami stretnutia bude situácia v oblasti prevencie, liečba a rehabilitácia kardiovaskulárnych ochorení na Slovensku, informovanosť pacienta, komunitné sociálne služby, formy a spôsoby plánovania a realizácia sociálnych služieb, formy a možnosti zapojenia sa pacientov do procesu skvalitňovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti a KARDIODOM – možnosti a perspektívy.

Stretnutie má zjednotiť kardiokluby a metodicky podporovať jednotlivé aktivity tak, aby boli súčasťou celonárodnej kampane proti kardiovaskulárnym ochoreniam. „Pre účastníkov je pripravený bohatý program - stretnutia a spoločenské akcie," skonštatoval Chamilla.

Silnejúce pacientske hnutie a zakladanie nových aktívnych kardioklubov je podľa jeho slov veľkou víziou pre budúcnosť obyvateľov Slovenska v oblasti prevencie, osvety a liečby kardiovaskulárnych ochorení. „Veď až 80 percent obyvateľov Slovenska je ohrozených kardiovaskulárnymi ochoreniami a každý druhý pacient zomiera na kardiovaskulárne ochorenie (na rakovinu každý štvrtý pacient), čo je dostatočným dôvodom na to, aby sa naša spoločnosť začala intenzívnejšie venovať predchádzaniu ochoreniam srdca a ciev," uviedol v tejto súvislosti Chamilla.

Kardioklub SK je pacientske občianske združenie zoskupujúce kardiokluby na Slovensku a tiež jednotlivcov, pacientov s kardiovaskulárnym ochorením, ich rodinných príslušníkov, priateľov a známych. V rámci svojej činnosti poskytuje členom poradenskú a konzultačnú činnosť zameranú na viaceré oblasti. Je jediným pacientskym občianskym združením na Slovensku, ktoré je právoplatným členom svetovej pacientskej organizácie - Medzinárodnej aliancie pacientskych organizácií so sídlom v Londýne.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: