Psychiatri vyzvali lekárov na spoluprácu pri Alzheimerovej chorobe

Pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa Alzheimerovej choroby 21. septembra vznikla medzi psychiatrami Gerontopsychiatrickej sekcie Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti iniciatíva zameraná na zvýšenie záchytu pacientov s Alzheimerovou chorobou prostredníctvom užšej spolupráce s praktickými lekármi pre dospelých. V utorok 9. septembra psychiatri informovali, že sa obrátili listom na 2300 všeobecných lekárov s výzvou na spoluprácu pri odhaľovaní príznakov Alzheimerovej choroby u ich pacientov. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí demencia Alzheimerovho typu medzi desať hlavných smrteľných ochorení a s prehlbujúcim sa starnutím obyvateľstva riziko vzniku tohto ochorenia rastie. 

Aj keď Alzheimerovu chorobu zatiaľ nie je možné úplne vyliečiť, v súčasnosti dostupná terapia dokáže progresiu ochorenia výrazne spomaliť, a tým zabrániť devastácii osobnosti chorého a priniesť pacientovi a jeho rodine vyššiu kvalitu života. Pre dosiahnutie maximálneho efektu z liečby je však potrebné včasné zachytenie prvých príznakov ochorenia. Pri prvotnom záchyte pacientov s podozrením na Alzheimerovu chorobu zohrávajú kľúčovú úlohu príbuzní a praktickí lekári, ktorých pacienti navštevujú najčastejšie, čo umožňuje ľahšie diagnostikovanie prvých príznakov ochorenia a nasmerovanie pacienta k špecialistovi – psychiatrovi alebo neurológovi.

Štatistické prieskumy dokazujú, že populácia na Slovensku starne a odhaduje sa, že počet obyvateľov vo veku nad 65 rokov sa do roku 2010 zvýši až na 690.000. V tejto vekovej skupine trpí Alzheimerovou chorobou každý dvadsiaty človek. Napriek týmto skutočnostiam je toto ochorenie na Slovensku stále poddiagnostikované a nedostatočne liečené. Len 5-10 percent pacientov dostáva adekvátnu liečbu, ktorá zmierňuje príznaky ochorenia a zlepšuje kvalitu života pacientov a ich opatrovateľov. Prvé varovné príznaky Alzheimerovej choroby sú často pripisované iným príčinám, napr. únave, stresu alebo starnutiu, a tak sa pacient dostaví k lekárovi väčšinou až v neskorom štádiu. 

"Praktickí lekári sú s pacientmi v kontakte oveľa častejšie ako odborní lekári, čo im umožňuje lepšie sledovať prípadné zmeny ich zdravotného stavu. Tento dlhodobý vzťah vytvára medzi pacientom a lekárom dôveru, ktorá je pri podozrení na takého závažné ochorenie a akceptácii ďalšej liečby veľmi dôležitá," hovorí primárka Gerontopsychiatrickej kliniky SZU. Na ľahšie odhalenie prvotných príznakov choroby slúži jednoduchý Dotazník zmien správania, ktorý bude v priebehu septembra zaslaný do všetkých ambulancií praktických lekárov pre dospelých na Slovensku. Test je určený pre príbuzných a praktických lekárov pacientov s podozrením na toto ochorenie. 

Špecialisti vyzývajú v liste praktických lekárov, aby vyložili dotazníky do čakární svojich ambulancií alebo odporučili jeho vyplnenie príbuzným pacienta, u ktorého existuje podozrenie na možnú prítomnosť Alzheimerovej choroby. Ak pacient odpovie na 3 a viac otázok v teste kladne, môže to signalizovať prvotné príznaky Alzheimerovej choroby. TASR informovala Adriana Švarcová z PR agentúry Seesame.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: