Predsedníctvo WHO urobilo rozhodnutia o zdravotníckom systéme

Na agende európskeho predsedníctva, regionálneho výboru WHO pre Európu, ktorý mal stretnutie v Tbilisi 15.-18. septembra, bola aj potreba posilniť zdravotnícke systémy tak, aby dokázali rýchlo a pružne reagovať na stúpajúci počet výziev.

Výbor sa zaoberal dvoma z najdôležitejších a neodkladných otázok v oblasti verejného zdravia. Viac ako 250 predstaviteľov z krajín európskeho regiónu WHO hľadali spôsoby, ako zdokonaliť riadenie zdravotníckych systémov smerom k väčšej spravodlivosti a účinnosti a propagovaniu zdravého chovania.

Prax dáva najavo, že žiadna úloha v oblasti verejného zdravia nie je pravdepodobne ťažšia ako zmeniť chovanie ľudí v súvislosti s fajčením, prejedaním sa, nedostatočnou kontrolou krvného tlaku a fyzickou nečinnosťou. Snaha o zdokonalenie riadenia a výkonu zdravotníckych systémov má dlhú históriu a tiež aj nestály úspech. Dr. Margaret Chanová, generálna riaditeľka WHO, pred výborom povedala: "Sme ako Sizyfos, mýtický kráľ zo starovekého Grécka, ktorý je odsúdený vytlačiť ťažké bralo na kopec, aby sa tento kameň potom opäť skotúľal dole... Chválim vašu odvahu riešiť tieto problémy."

Regionálny výbor si ako prioritu stanovil sprístupnenie zdravotníckej starostlivosti pre všetkých, špeciálne pre tých, ktorí si ju nemôžu dovoliť zaplatiť.

Zdôraznilo sa, že ťarcha dlhotrvajúcej starostlivosti v prípade chronických chorôb, veľké výdavky na liekom odolnú TB a narastajúce výdavky na liečenie zmierňujúce bolesť nevyvíjajú značný tlak len na zdravotnícke systémy, ale môžu rodiny doviesť do chudoby. "Ľudia by sa nemali stávať chudobnými pre ich poškodené zdravie," povedala Dr. Chanová.

Prezident Gruzínska Michail Saakašvili pred regionálnym výborom opäť zdôraznil, že spravodlivý prístup k zdravotnej starostlivosti a účinnosť zdravotníckych služieb sú základom. Zdravotnícky systém by nemal byť vládami chápaný ako záťaž, ale ako skutočný tvorca ekonomického zisku. Jedným z cieľov regionálneho výboru je zvýšenie kapacity zdravotníckych systémov tak, aby mohli reagovať na zdravotnú pohotovosť. "Keď dôjde ku kríze, chybujúci zdravotnícky systém ohrozí zdravie na svete," povedal Marc Danzon, regionálny riaditeľ WHO pre Európu.

Ďalšie informácie o rezolúciách prijatých výborom nájdete na internetovej stránke http://www.euro.who.int/rc.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: