Počet preventívnych prehliadok rastie, no stále nie je dostatočný

Využívanie preventívnych prehliadok rastie, no viaceré štatistiky zdravotných poisťovní ukazujú, že ešte stále nie je dostatočné. Takmer u všetkých poistencov platí, že dospelí sa viac starajú o zdravie svojich potomkov ako o to vlastné. 

Potvrdzujú to aj štatistiky ZP Dôvera. Prevenciu vlani absolvovalo v priemere deväť z desiatich detí do 15 rokov. K praktickým lekárom pre dospelých prišlo len päť poistencov z desiatich. "Podobnú popularitu ako praktickí lekári majú aj zubári," informovala TASR špecialistka pre externú a internú komunikáciu ZP Dôvera Andrea Bakošová.  Možnosť preventívnej prehliadky u gynekológa využilo 43 percent poisteniek, čo znamená, že ju absolvovali štyri z 10. Najviac zanedbávanou prehliadkou roku 2007 bola urologická. "Spomedzi všetkých mužov nad 50 rokov sa v ambulancii u urológa objavilo len sedem percent, teda sedem zo sto," skonštatovala Bakošová. 

Preventívne vyšetrenie u pediatra v najvyššej percentuálnej miere eviduje aj Spoločná zdravotná poisťovňa (SZP). Podľa Ivany Rohoňovej z komunikačného oddelenia SZP ju s určitosťou absolvovalo aspoň 85 percent kapitovaných poistencov. Počet prehliadok dospelých u všeobecného lekára síce medziročne narástol, no trend v počte týchto vyšetrení je podľa Rohoňovej pomalý. V roku 2007 bola vykonaná gynekologická preventívna prehliadka u 42 percent kapitovaných poisteniek. "Je to alarmujúco nízke číslo, lebo prakticky to znamená, že ani polovica pacientok, ktorých majú gynekológovia v starostlivosti a za ktorých berú kapitačné platby, nemá vykonanú preventívnu prehliadku," skonštatovala Rohoňová. Nízku úroveň - necelých sedem percent poistencov - dosahujú aj urologické prehliadky u mužov nad 50 rokov. 

Pri porovnávaní preventívnych prehliadok za roky 2006 a 2007 u svojich poistencov zaznamenala ZP Apollo vzostupný trend u gynekologickej prehliadky a stomatologickej prehliadky u dospelých. "Takmer 50-percentný nárast nastal u urologickej prehliadky, ale absolútny počet vykonaných prehliadok ostáva naďalej mizivý," uviedla pre TASR hovorkyňa poisťovne Radoslava Miklášová. V absolútnych číslach je najpočetnejšou stomatologická prehliadka u dospelých a najmenej urologická prehliadka. To, že najviac využívané sú preventívne prehliadky u praktických lekárov pre deti, potvrdzujú aj štatistiky ZP Union. Ročná návštevnosť predstavuje 46,5 percenta. "Mierne nižšiu popularitu ako praktickí lekári pre deti mali stomatológovia - 40,3 percenta a gynekológovia - 32,1 percenta," uviedla pre TASR hovorkyňa poisťovne Judita Smatanová. Najviac zanedbávanou preventívnou prehliadkou je urologická. 

Najviac využívanou preventívnou prehliadkou u poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) je prehliadka u všeobecného lekára pre deti a dorast. Pravidelne sa jej zúčastňuje viac ako 70 percent detí. Najväčší medziročný nárast zaznamenáva poisťovňa u stomatologických preventívnych prehliadok, a to v každom kraji. Urologické prehliadky absolvuje každoročne asi jedno percento poistencov. Pozitívny, no ešte stále pozvoľný trend zaznamenáva VšZP aj v prípade preventívnych prehliadok u všeobecného lekára pre dospelých. Počet preventívnych gynekologických prehliadok v rokoch 2002 až 2007 stúpal, v jednotlivých krajoch sú však veľké rozdiely.

Na základe verejného zdravotného poistenia majú dospelí nárok na bezplatné preventívne prehliadky u všeobecného lekára, zubára a gynekológa. Poistenci nad 50 rokov majú nárok na preventívne vyšetrenie u urológa. Bezplatné preventívne prehliadky by mali u pediatra a detského stomatológa absolvovať aj deti do 18 rokov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: