Výrobky s obsahom melamínu colníci zničia

Colný úrad v Nitre zatiaľ nedostal vyrozumenie zo Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu, podľa ktorého sa v jednom z nitrianskych colných skladov mali nájsť štyri druhy výrobkov s vysokým obsahom toxického melamínu. "Zatiaľ nemáme výsledky na základe, ktorých by sme mohli konať. Ak je tovar v režime, colné uskladnenie bude pod colným dohľadom. Keď príde vyjadrenie s pozitívnym nálezom, v žiadnom prípade sa nebude môcť prepustiť do obehu, ale bude pod naším dohľadom zničený," uviedol hovorca Colného úradu v Nitre Stanislav Pacher. Colná správa musí podľa jeho slov konať okamžite a tovar zlikvidovať hneď po tom, ako dostane vyrozumenie o výsledku kontroly. "Miesto a spôsob likvidácie tovaru potom závisí od jeho druhu. Vždy to musí vykonať organizácia, ktorá ma príslušné povolenia a technológie," vysvetlil Pacher.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: