ÚDZS: Začal správne konanie voči zdravotnej poisťovni Union

ÚDZS: Začal správne konanie voči zdravotnej poisťovni Union
Zdroj: bigstockphoto.com

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) začal správne konanie voči zdravotnej poisťovni (ZP) Union. Tento krok by mal podľa predsedu úradu Richarda Demoviča viesť k navýšeniu základného imania poisťovne. Podľa ÚDZS totiž hrozí, že strata poisťovne Union by za kalendárny rok 2008 mohla dosiahnuť 50 percent základného imania, čo môže viesť k odobratiu povolenia na činnosť ZP. "Nasvedčuje tomu hospodársky vývoj, úrad teda zasiahol v zmysle filozofie prevencie a predídeniu problémov, ktoré by mohli viesť k narušeniu systému verejného zdravotného poistenia," informoval Demovič.

K 31. decembru 2006, kedy ZP rozbiehala svoju činnosť, dosiahla stratu 643,7 miliónov Sk (21,367.124 eur), k 31. decembru 2007 strata predstavovala vyše 232 miliónov Sk (7,711.445 eur) a v tomto roku negatívny vývoj hospodárskeho výsledku pokračoval. "Čo bolo pre nás alarmujúce, záporný výsledok hospodárenia sa začal prejavovať aj v oblasti úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a najmä preto pristúpil úrad k tomu, že oznámil poisťovni začatie správneho konania," podčiarkol. V pondelok 13. októbra generálny riaditeľ ZP Union Tibor Bôrik na pôde úradu ústne informoval o nových skutočnostiach, ktoré budú obsiahnuté v písomnom vyjadrení voči správnemu konaniu. Na ich odoslanie mala ZP desať dní, ktoré vypršali v pondelok. Úrad musí rešpektovať skutočnosť, že poštou zaslané námietky môžu prísť neskôr. Ako ozrejmil Demovič, vysvetlenia k problematike hospodárenia musí úrad najprv vyhodnotiť a až potom môže vydať príslušné opatrenia.

ÚDZS ešte 15. augusta oznámil poisťovni, že začal dohľad na diaľku a vyzval ju, aby predložila stanovisko k vývoju výsledkov hospodárenia a dôvodom nepriaznivého vývoja. Úrad zároveň požiadal o predloženie návrhu opatrení, ktoré povedú k zvráteniu nepriaznivého vývoja. Dozorná rada ZP Union v uznesení zo dňa 14. augusta požaduje od predstavenstva ZP prijať opatrenia, aby zdravotná poisťovňa minimalizovala negatívny finančný dopad. V tejto fáze úrad skonštatoval, že začatie správneho konania vyvolalo aktívnejší prístup poisťovne k riešeniu hospodárskej situácie, ktorú dohľadom zistil. Konkrétne podľa Demoviča ide o kroky, ktoré by mali viesť k navýšeniu základného imania a k úprave straty, ktorú ZP vykazuje. Union je však naďalej plne schopná plniť všetky záväzky, ktoré vyplývajú z prijatých prihlášok na verejné zdravotné poistenie. "Je naďalej plnohodnotným partnerom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," podčiarkol. Ako dodal hovorca Milan Michalič, ÚDZS môže kedykoľvek správne konanie zastaviť, ak pominú dôvody, pre ktoré sa začalo.

UNION: Zákon sme neporušili, v prípade potreby sme ochotní s ÚDZS diskutovať

Solventnosť zdravotnej poisťovne Union viac ako šesťnásobne prevyšuje zákonom požadovanú mieru, pretože má na bankových účtoch viac ako miliardu Sk (33,193.918 eur), uviedla pre TASR hovorkyňa poisťovne Judita Smatanová. "Preto sme a budeme – tak, ako to aj konštatoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) – naďalej schopní uhrádzať zdravotnú starostlivosť za všetkých našich poistencov, vrátane vyše 41.000 nových, ktorí si nás vybrali k 1. januáru 2009," konkretizovala. Reagovala tak na krok ÚDZS, ktorý začal voči zdravotnej poisťovni správne konanie. Union vo svojom písomnom vyjadrení argumentuje, že nedošlo k porušeniu zákona a v prípade potreby bude pokračovať vo vyjasňovaní si stanoviska s úradom v pragmatickej diskusii.

Tento krok by mal podľa predsedu úradu Richarda Demoviča viesť k navýšeniu základného imania poisťovne. Podľa ÚDZS totiž hrozí, že strata poisťovne Union by za kalendárny rok 2008 mohla dosiahnuť 50 percent základného imania, čo môže viesť k odobratiu povolenia na činnosť ZP. "Nasvedčuje tomu hospodársky vývoj, úrad teda zasiahol v zmysle filozofie prevencie a predídeniu problémov, ktoré by mohli viesť k narušeniu systému verejného zdravotného poistenia," informoval Demovič.

Dozorná rada a predstavenstvo poisťovne podľa hovorkyne pravidelne vyhodnocuje hospodárenie spoločnosti, aktívne a priebežne podniká všetky nevyhnutné opatrenia tak, aby bol zabezpečený bezproblémový chod spoločnosti. "V tejto súvislosti holandský akcionár Eureko B. V. dňa 13. októbra schválil opatrenia, ktoré ďalej posilnia finančnú pozíciu Union zdravotnej poisťovne," konkretizovala.

ÚDZS ešte 15. augusta oznámil poisťovni, že začal dohľad na diaľku a vyzval ju, aby predložila stanovisko k vývoju výsledkov hospodárenia a dôvodom nepriaznivého vývoja. Úrad zároveň požiadal o predloženie návrhu opatrení, ktoré povedú k zvráteniu nepriaznivého vývoja. Dozorná rada ZP Union v uznesení zo dňa 14. augusta požaduje od predstavenstva ZP prijať opatrenia, aby zdravotná poisťovňa minimalizovala negatívny finančný dopad.

V tejto fáze úrad skonštatoval, že začatie správneho konania vyvolalo aktívnejší prístup poisťovne k riešeniu hospodárskej situácie, ktorú dohľadom zistil. Konkrétne podľa Demoviča ide o kroky, ktoré by mali viesť k navýšeniu základného imania a k úprave straty, ktorú ZP vykazuje. Union je však naďalej plne schopná plniť všetky záväzky, ktoré vyplývajú z prijatých prihlášok na verejné zdravotné poistenie. "Je naďalej plnohodnotným partnerom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," podčiarkol. Ako dodal hovorca Milan Michalič, ÚDZS môže kedykoľvek správne konanie zastaviť, ak pominú dôvody, pre ktoré sa začalo.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: